May 18, 2011

Shkenca e Ilmul KelamitÇfare eshte "ilmul kelami?

Ne ditet e para te fese islame  kjo shkence nuk njihej si "ilmul Kelam" por njihej me keto fjale: "ilmut tevhid", "akidetul muslim" dhe " ilmul akide". Ilmuk Kelami studion Njesine e Allahut te Madheruar dhe cilesite e Tij. Shkenca qe sutdion Njesine e Allahut xh.sh dhe cilesite e tij qyhet "Ilmul Kelam" ndersa dijetaret qe merren me te quhen "Mutekel`limine".

Mutekl`liminet ndahen ne dy grupe:

a).Mutekad`dimin (quhen ato qe merren fillimin me studimin e Ilmul Kelamit te cilek kan qene te paret)
b).Muteeh`irine (quhen ato qe merren me studimin e Ilmul Kelamit pas te pareve)

Ilmul Kelami studion Njesine e Allahut xh.sh dhe cilesite e tij mbi argumenta te sigurta, prova te padiskutueshme.
 Fjala "kelam" do te thote: "te folurit" e Allahut xh.sh. Rreth menyres se te folurit ne nje kohe ka pas hapru polemika te forta dhe mosmarveshje mes dijetareve.
Njohja dhe kesaj shkence eshte e domosdoshme dhe detyre per cdo musliman.

Percaktimet e Ilmul Kelamit

Dispozitet e fese islame ndahen te tre grupe:

1. Dispozitat e Besimit qe quhet "Akaid"
2. Dispozitat e Veprat qe quhet "A`mel"
3. Dispozitat e Sjellja-Morali qe quhet "Ah`lak"

-Akid

  Me akaid kuptojme: Te besuarit ne ekzistencen e nje Qenje te domosdoshme e cila ka fuqine dhe deshiren e pakufishme qe quhet "Allah".  Dispozitat e besimit quhen edhe themelet e fese islame qe quhen "Usulidin" ndersa shkeca qe merret me studimin e saj quhet "ilmul akide".

-A`mel

  Me a`mel kuptojme veprat qe duhet bere nje musliman si: Namazi, agjerimi, zekati,haxhi etj

- Ah`lak

  Me ah`lak kuptojme mardheniet e njerezve ne shoqeri ku nder te tjera kujtojme: kurorezimi,shitblerja. Ne kete pike futet ajo qe quhet ilmul Ah`lak.

Dobite e Ilmul Kelamit

Me studimin dhe mesimin e Ilmul Kelamit ne perfitojme keto dobi:

-Muslimani largohet nga besimi i verber.
-Ai qe di Ilmul Kelamin behet i dobishem per shoqerine.
-Ai qe di Ilmul Kelamin forcon te dobetit ne besimin e tyre.

Pergatiti
Gezim KOPANI 
______________
Referencat:  Ilmul Kelam manasi, Shkencat e Kelamit.
Dt: 15.05.2011

Contact Form

Name

Email *

Message *

Kontakt: gezimi_01@hotmail.com