October 04, 2020

Fshatrat e rrethit te Pukes

Rrethi i Pukes kufizohet me: Shkoder, Lezh, Mirdite, Kukes, Has dhe Tropoj. Rrethi ka nje shtrirje gjeografike prej 1034 km2. Ne rreth ndodhet malet e larta si: Mali Munell, Malli Krrabit (Mida), Mali i Terbunit etj. Po ashtu rrethi i Pukes ka lumin Fan, Lumin e Gomines, Lumi Gomsiqe. Ne rrethin e Pukes ndodhet dy Bashki; Puke dhe Fushe Arrez dhe ka keto njesi administrative: 

Njesist adminsitrative te rrethit Puke (ish komuna) jane:
Qerret, Qelez, Rrape, Gjegjan , Iballe, Qaf Mali, Rrape, Blerim dhe Fierze. 

Fshatrat e rrethit Puke jane:

1. Kabash
2. Qerret i Madh
3. Iballe
4. Berish Vendi
5. Kryezi
6. Aprip Guri
7. Armiraj
8. Arst
9. Miliska
10. Lajthize
11. Berish Eperme
12. Berish e Vigel
13. Levoshe
14. Levrushk
15. Pla
16. Bicaj
17. Meçe
18. Blerim
19. Luf
20. Lumbardh
21. Lumzi
22. Blerim
23. Blinisht
24. Mesul
25. Mertur
26. Mezi
27. Midh
28. Bushat
29. Buzhal
30. Miliska
31. Mollekuqe
32. Orosh
33. Dedaj
34. Dardhe
35. Dom
36. Duzhnez
37. Flet
38. Fierz
39. Plet
40. Porav
41. Qaf Mali
42. Qebik
43. Qelez
44. Qerret i Vogel
45. Gojan i Madh
46. Gojan i Vogel
47. Gjegjan
48. Rrape
49. Rras
50. Sapaç
51. Srriqe
52. Shkolz
53. Shopel
54. Kaftall
55. Kalvar
56. Karm
57.Trun
58. Xathe
59. Kçir
60. Kimez
61. Kokdode
62. Kothpul
63. Kulumri
64. Kuzhnen
65. Ukth
66. Vrith
67. Rrypë
68. Rrap
69. Hadroj
70. Micoj
71. Vile
72. Porav Gropaj
73. Prozhem


Shenim: Ka dhe disa fshatra te tjere te cilet ne fakt jane pjes apo lagje e fshatrave te siperpermendur por per shkak te numerit te vogel te familje nuk permenden si fshat kryesor, pavarsisht ne shume raste pervec fshatrave te siper shkruar permenden dhe disa fshatra te tjere.

Pergatiti
Gezim KOPANI

Contact Form

Name

Email *

Message *

Kontakt: gezimi_01@hotmail.com