August 26, 2022

Vlera e dijes - përferenca e parë e Profetit Sulejman a.s.


Profeti Muhammed a.s. ka thene: 
"Ne fillim te jetes se profetit Sulejman,  Allahu xh.sh. i dha atij mundesi zgjedhje ne tre gjera: pasurin, sundimin dhe diturin. Profeti Suljeman a.s. zgjodhi diturin dhe ishte dituria qe i solli pushtetin dhe pasurin." 

Pergatiti
Gezim KOPANI

Contact Form

Name

Email *

Message *

Kontakt: gezimi_01@hotmail.com