February 04, 2023

Libra të vjetër islam nga bibloteka e familjes time

Nga bibloteka e familjes se Qazim Jemin Kopanit - Puke

Ne fotografi jane disa literatura te vjetra islame te botuar ne vitin 1927 e ne vazhdim nga Keshilli i Nalt i Sherjatit ne shtypshkronjen " Ora e Shkodres " viti 1927 per te vijuar me botimet e tjera nga Komuniteti Myslima i Shqiperise ne shtypshkronjen " Tirana " botuar ne vitin 1943.

Gezim KOPANI 

Nga bibloteka e familjes se Qazim Jemin Kopanit - Puke 


Contact Form

Name

Email *

Message *

Kontakt: gezimi_01@hotmail.com