September 04, 2023

Ligji Osman per futjen e Gjuhes Shqipe ne licet e hapura ne Shqiperi (1887)

Me interesimin e Naim Frasherit , Porta e Larte me 7 mars 1887 lejoi futjen e gjuhes shqipe ne shkollat lice te hapura ne Shqiperi. Ne ligj thuhet: "Propozimi per ligjin ne shtesen e fondit zyrtare administrative ne lidhje me buxhetin e Ministrise se Arsimit per vendosjen e Gjuhes Shqiper e cila eshte gjuhe vendore si lende mesimore ne licet e Shqiperise." 
Ne licet e Shqiperise hyri mesimi i gjuhes shqipe. Ne vilajetin e Shkodres ndodhesin disa shkolla Lice, Rushdije dhe 232 shkolla fillore (ibtidaije) ne fshatrat e ketij Vilajeti. Nuk kaloi shume kohe ku ne vilajetin e Shkodres numrin i shkollave fillore shkoj ne 500. Shkollat Lice u hapen ne Durres, Elbasan, Prizren dhe projektet ishin te hapeshin edhe ne Prevez etj.
Ne kete kohe te krishteret e Shkodres po ndertonin kishen e tyre mirepo per munges te fondeve ato kerkuan ndihme nga Osmanet, ndihme te cilet Sulltani e miratoj duke nxjerr nga thesari i Perandorise 75000 kurush. Po gjate kesaj kohe u ndertuan shkolla per vajzat e krishtera (ortodokse) ne Durres, Fier, Berat, Gjirokaster etj.

Pergatiti
Gezim KOPANI

Contact Form

Name

Email *

Message *

Kontakt: gezimi_01@hotmail.com