January 25, 2011

Lista e Imameve ne zonen e Pukes gjate vitit 1923


Sipas arkivit shteterore qendron se ne vitin 1923 ne zonen e Pukes ka pasur rreth 16 imame te shperndare sipas ndarjes te Myftinise se rrethit Puke. Ne kete vit Myftinia e rrethit Puke kishte si zone qe mbulonte edhe keto vende: Petkaj,Dugagjin, Megjull, Spaç, Piste, Kalimash,Shikaj, Molle. Te gjitha keto tani jane pjese e Myftinise se Kukesit.


Ja lista e Imameve ne zonen e Pukes


1. Beqir        Hoxha Imam ne Xhamine Koder Hani Puke
2. Ahmet       Hoxha Imam ne Xhamine e Qerretit
3. Sadik        Hoxha  Imam ne Xhamin e Kabashit.
4. Asllan       Hoxha  Imam ne Xhamine e Rrapes.
5. Mehmet    Hoxha Imam ne Xhamine e Micoj.
6. Zenel        Hoxha Imam ne Xhamine e Kryeziut.
7. Beqir        Hoxha  Imam ne Xhamine e Trunit.
8. Rexhep        Hoxha  Imam ne Xhamine e Dugagjinit.
9. Abdullah      Hoxha Imam ne Xhamine e Shikajve.
10. Ramazan   Hoxha Imam ne Xhamine e Petkaj.
11. Sahit          Hoxha Imam ne Xhamine  e Lejthiz.
12. Zenel         Hoxha Imam ne Xhamine e Xathit.
13. Musa         Hoxha Imam ne Xhamine e Megjull.
14. Ismajl         Hoxha Imam ne Xhamine e Pistes.
15. Hysejn       Hoxha Imam ne Xhamine e Spaçit.
16. Ismajl         Hoxha Imam ne Xhamine e Kalimashit.
17. Xhudin       Hoxha Imam ne Xhamine e Fshatit Molle.

Contact Form

Name

Email *

Message *

Kontakt: gezimi_01@hotmail.com