January 15, 2011

Lista e Myftive dhe Imameve ne Puke

Ne xhamiat e rrethit Puke qe nga koha e qeverise se leka zogut kane kryer sherbime fetare neper xhamit e rrethit puke keto imame:
 
 
Kleriket e fese islame ne rrethin e pukes
 
Nr
Emer          Mbiemer
           Fuksioni
1
Zenel          Mehaj
Imam-Myfti
2
Beqir          Laçi
Imam
3
Asllan         Hoxha    
Imam
4
Musa          Puka
Muezin
5
Elez             Hoxha
Imam - Myfti
6
Shaban       Rezha
Imam – Muezin
7
Ibrahim      Hoxha
Imam-Myfti
8
Hoxhe        Bisha
Imam
9
Malush       Hoxha
Imam- Muezin
10
Ismail          Aga
Muezi- Imam
11
Myrteza     Hoxha
Muezin
12
Sahit           Hoxha
Imam- Muezin
13
Haxhi          Bajrami
Muezin
14
Jah              Meta
Muezin
15
Selim          Sanoshi
Muezin
16
Sadik          Prishtina
Imam
17
Ibrahim      Tahiri
Muezin
18
Adem          Ademi
Imam –Muezin
19
Haki             Ademi
Muezin
20
Sahit            Islami
Imam
21
Hysen          Hoxha
Imam
22
Arif              Islami
Muezin
23
Qazim         Kopani
Muezin
24
Sulejman    Gania (Asllani)
Muezin per Xhuma
25
Isuf               Arifi
Muezin
26
Sherif           Arifi
Muezin
27
Bajram           Cena
Muezin
28
Murat         Musa
Muezin
29
Qazim         Nushi
Imam
30
Nail              Hoxha
Muezin

     
Contact Form

Name

Email *

Message *

Kontakt: gezimi_01@hotmail.com