March 17, 2012

Besimi ne Kaderin e Allahut


Fjala Kader vjen nga gjuha araba qe do te thote; percaktim, caktim i Allahut te Madheruar. Çdo mysliman e ka per detyre te besoj ne Kaderin e Allahut xh.sh dhe te jete i kenaqur dhe i nenshtruar ne Kaderin e Allahut xh,sh.  Allahu xh.sh, e krijoj njeriun per nje qellim, qe ai e te falenderoj dhe te madheroj Allahu xh.sh i cili ka krijuar çdo gje dhe dhuron e percakton çdo gje. Kur Allahu xh.sh krijoi njeriun e krijoi me masen e te percaktuar. Mas e cila kuptohen me percaktimin e gjerave qe Allahu ia ka bere risk. Allahu xh.sh thote: "Ne cdo gje e kemi krijuar me mase te caktuar." (El-Kamer, 49)
Nga ajeti kuptohet qarte se cdo gje qe Allahu ka krijuar e ka krijuar me nje mase te percaktuar. Masa e caktuar kuptohet ajo qe Allahu xh.sh. ka bere Kader. Pra cfare Allahu xh.sh ka caktuar krijesat e tij duan apo nuk duan ajo gje pra kaderi do realizohet. Pershembull; Njeriu nuk ka deshire te vdes por kjo nuk eshte ne doren e njeriut te vendos, pasi vdekja eshte caktim i Allahut dhe askush nuk mund te dal jasht saj. Allahu xh.sh thote: "Ju nuk mund te doni gje, pervec nese do Allahu xh.sh." (El-Insan, 30)

Çdo gje qe ndodh ne toke e jasht saj ndodh me dijenin e Allahut xh.sh i cili ka ne dor cdo gje te miren, te keqen, te dukshem e te fshehten. Kur themi qe Allahu xh.sh ka ne dore cdo gje, nuk duhet te kuptojme vetem jeten e njeriut pasi Allahu xh.sh ka ne sundimin e Tij edhe ato gjera, krijesa e planete te cilat ne nuk i njohim.

Allahu xh.sh thote: "Nuk ndodh asnje e keqe qofte ne toke dhe qofte ne trupin tuaj e te mos jet e shkruar ne librin "Leuhi Mahfudh" (pllak e ruajtur)" (El-Hadid, 22)

Muhammedi a.s. thote: 
"Allahu e percaktoi fatin e krijesave 50 mije vjet perpara se te krijoje qiejt dhe token." (Muslim)

Nga keto dy argumente del e qarte se para se te krijohet njeriu Allahu xh.sh shkruajti ne Leuhi Mahfudh cdo gje per cdo send para se te krijohej. Dhe cdo gje qe ndodh nuk ndodh ashtu kot , ose rastesisht por ndodh pik perpik ashtu sic deshiron Allahu xh.sh qoft kjo e mir ose e keqe.

Muhammedi a.s. thote: "Çdo njeri prej jush  i eshte caktuar nje vend ne xhennet e nje vend ne xhehenem. Po ashtu eshte shkruajtur nese do jete i humbur ose i shpetuar. Nje shok (sahab) i Profetit Muhammed as. pyeti: A duhet qe te mbeshtetimi, A duhet te besojme ne kete percaktim? Hz. Muhammed a.s. tha: Po, pasi ai qe nuk beson ne Kaderin e Allahun nuk  i eshte nenshtruar Allahut xh,sh. Kushdo qe do ti perkase grupit te lumtur qe i beson Allahut xh.sh, Allahu xh.sh do ia lehtesoj punen ne kete drejtim qe ne kete dynja. E kush nuk i beson Allahu xh,sh Ai do ia lehtesoj rrugen per ne pune te keqja te cilat do e dergojne ne zjarr te xhehenemit..." (Buhari)

Xhebraili a.s. e pyeti Profetin Muhammed a.s se çfare eshte imani (besimi)? Muhammedi a.s. tha: "Te besosh Allahun e Madheruar, Meleket e tij, librat e Tij, te derguarit e Tij, Dites se Gjykimit dhe besimi ne kaderin e Allahut xh.sh"  (Buhari e Muslim)


Gjithashtu Muhammed a.s. thote:  "Njeriu nuk eshte besitar derisa te besoj ne kater gjera:
1.Te deshmoj se ska Zot tjeter pervec Allahut xh.sh.
2.Te besosh ne profetin Muhammed a.s. si i Derguari i Tij.
3.Te besosh ne ringjalljen pas vdekjes.
4.Te besosh ne caktimin (Kaderin) e Allahut te Madheruar."  (Tirmidhi)


Pergatiti
Gezim Kopani

Hytbja e xhumase mbajtur ne xhamin e Pukes.
Dt.16.03.2012
Contact Form

Name

Email *

Message *

Kontakt: gezimi_01@hotmail.com