June 29, 2018

Popullsia ne meshkuj te Pukes, Iballes dhe Malziut 1878 - 1879

(Iskodra Vilayetinde bulunan Islam ve Hirstiyan nufusi zukur mikdanni mubeyin cedveldir)

Numri i popullsis ne meshkuj sipas fese ne Vilajetin e Shkodres, konkretisht ne Kazan e Pukes, Iballes dhe Malziut gjate vitit 1878 - 1879


Vendi
Mysliman
Katolik
Rum
Bajrak
Mulahazat

Puka

Iballe

Malziu




3.600



4.800



-



7



-

Pergatiti
Gezim Kopani

Contact Form

Name

Email *

Message *

Kontakt: gezimi_01@hotmail.com