March 28, 2019

Komiteti Mbrojtja Kombetare e Kosoves

Shkoder 1918

Ne fotografi jane: Lart: Sali Gjuka, Bardh Isufi, Lal Perroli, Isuf Veseli, Sadik Deçani, Nexho Haxhisadiku, Adush Kastrati, Halim Gostivari, nje nuk njihet, Bajram Daklani, Tahir Zajmi.
Ne mes jane: Ragib Kajabegoli, nje nuk njihet, Qazim Begolli, Hoxhe Kadri Prishtina, Hysni Curri, nje nuk njihet, nje nuk njihet.
Ulur jane: Hamdi Zjami, Jahja Prishtina, Kahreman Begolli, Ibrahim Gjakova, Berdi Pejani, Sadik Gostivari, Nimon Ferizi, Rrok Perolli.

Pergatiti
Gezim KOPANI 

Contact Form

Name

Email *

Message *

Kontakt: gezimi_01@hotmail.com