January 19, 2020

Kuvendi (Mexhlis) i Kajmekamit te Pukes


Xhamia e Koder Hanit, Puke


1. Ismail Efendi, Kajmekam
2. Haxhi Ahmet Efendi, Sekretar
3. Ismail Osman Aga (i zgjedhur nga populli)
4. Muhtar (Myftar) Aga (i zgjedhur nga populli)
5. Nu (Novi) Mark Aga (i zgjedhur nga populli)

Shenim; Duhet sqaruar se Ismail Efendi eshte Ismail Aga i fshatit Kryezi-Puke , e disa thone se eshte ai Laçajve-Puke.

Emrat e mesiper jane marr nga rraportimi vjetor i Vilajetit te Shkodres;  "Iskodra Vilayet Salnamesi", 1897 (H.1315), fq.123.


Pergatiti
Gezim KOPANI
V/O: Emrat e Kajmekamit te Pukes publikohen per here te pare ne internet nga Gezim Kopani 

Contact Form

Name

Email *

Message *

Kontakt: gezimi_01@hotmail.com