June 29, 2022

Punët vlersohen sipas qëllimit - Hadith Kudsij

Ne nje hadith Kudsij profetit Muhammed a.s. ka treguar se Allahu xh.sh. ka thene: "Kur robi im deshiron te bej nje pune te mire (por nuk ia arrin), shkruajani atij nje te mire! Nese robi im e ben kete pune te mire, atehere shkruajani atij dhjetfish shperblim dhe me teper te asaj pune te mire. Nese mendon te bej nje pune te keqe , mos ia shkruani nje te keqe! Nese ai e ben punen e keqe, atehere shkruajeni vetem nje te keqe aq sa ka qene puna e keqe. Nese ai deshiron te bej nje pune te keqe, mirepo heq dore dhe nuk e ben ate te keqe, atehere shkruajani atij nje te mire." (Buhari, Muslimi etj) 


Contact Form

Name

Email *

Message *

Kontakt: gezimi_01@hotmail.com