September 03, 2022

Pasuria e patundëshme e Nënprefekturës së Pukës në vitin 1943

Tabelë e publikuar në vitin 1943 ne revisten Hylli i Dritës

Zona me e pasur ne pasuri te patundëshme sipas nje botimi te bere nga Hylli i Dritës ne vitin 1943 ne Nenprefekturen e Pukes eshte komuna e Iballes me numer te pergjithshem 353400 fr.ari, ndersa numri i pronave eshte 425. Ndersa per indivite me te pasur eshte  fshatit Millë me  377,66 fr.ari.

Ndersa komuna me e varfer e kesaj Nenprefekture dhe qe ka me pak prona, me 151 prona eshte ajo e Dukagjinit me vlere te pergjithshme 254100 fr.ari dhe me 306 prona me vlere 830,398 per koke.
Komuna e Dardhes ze vendin e trete si per pasuri te pergjithshme 203200 fr.ari ashtu dhe per pasuri private 316,06 fr.ari. Komuna e Qendres se Pukes dhe ajo e Karmes rendieten te fundit.

Pergatiti
Gezim KOPANI


_______________
Shenim: Teksti eshte sipas botimit te Hylli i Dritës 6-8, qershor-gusht i vitit 1943 me titull: "Pasunija private e Shqipnis", prej Injac Gj. Ndojaj me nen titull: "Pasunia e patundeshme e Qarkut te Shkodres dhe e Nenprefekturave te saja." fq. 239. Te dhenat autori i ka nxjerr nga rregjistri themelor te pasurive te patundshme te Zyres Tatimore te Drejtorise se Financave te Prefektures Shkoder ku çmimet e shenuara i perkasin vitit 1931, 38.

Contact Form

Name

Email *

Message *

Kontakt: gezimi_01@hotmail.com