May 27, 2011

Nata e mirë Regaib


Nata e mire Regaib eshte nata qe lidh naten e enjte me diten e xhuma.(1) Ne te njejten kohe fillon edhe muaji Rexhep per te vijuar me pas me muajin Shaban dhe me pas me mbretin e muajve, muajin Ramazan.(2) Regaib eshte shumesi i fjales arabe "ragibe" qe do te thote; deshire, pra besimtaret shprehin deshiren e tyre me lutje dhe dua drejtuar Allahut xh.sh. per falje te gjynaheve, dhenie te miresive etj. Kjo nate e mire merr vlere te veçante per vete faktin se ajo bie ne muajin e mire Rexhep, muaj ne te cilin bie dhe nata e dyte e mire , nata e Israse
Pavarsisht mendive te ndryshme nata e pare e mire Regaib shenohet ne kalendarin islam si nate e veçante, nate e mir. Perveç nates se Regaibit, ne kalendarin islam kemi te shenuar edhe netet e tjera si: Nata e Isras, nata e Beraetit, nata e Kadrit dhe per te vijuar me: Diten e xhuma, Arafati, Ashura, Dhjetet ditet e Dhul Hixhes, Fiter Bajrami dhe Kurban Bajrami.
Ne lidhje me muajin Rexhep ne te cilen bie nata e Regabit dhe nata e Isras kemi nje trasmetime ku profeti Muhammed a.s. ka bere kete lutje (dua): "Allahumme berik lena fi rexheb ve shaban ve beligna ramadan" d.m.th: "O Allah! Na bej te bekuar (na jep miresi) muajin Rexhep dhe Shaban dhe na mundeso te arrijme muajin e bekuar te ramazanit." (Ahmet b. Hanbel, Musnedi 1)
Disa thone se; Edhe lutja e profetit Ibrahim a.s. qe ka bere; "Zoti yne! Dergo nder ta nga gjiri i tyre te derguar qe tu lexoje atyre ajetet e Tua, tu mesojne atyre librin dhe urtesin, dhe ti pastroj ata prej idhujtaris. S'ka dyshim se Ti je ngadhenjyesi, i Dijshmi.(El Bekare; 129) eshte thene ne muajin Rexhep, madje thuhet se eshte thene ne naten e Regaibit. Allahu xh.sh e di!
Eshte nje hadith me transmetim te dobet qe thote se: Profeti Muhammed a.s. ka thene: "Kush agjeron nje dite ne muain Rexhep eshte si ai qe ka agjeruar nje muaj. Kush asgjeron shtate dite, i mbyllet dyert e zjarrit (xhehenemit), kush agjeron tete dite do i hapen dyert e parajes (xhennetit), kush agjeron dhjete, Allahu do ia pranoj lutjetm kush agjeron pesembedhjete do i falen gjunahet e kaluara (gjynahet e vogla). Ne kete nate Allahu xh.sh. e ka vendosur ne anije profetin Nuh a.s. , madje i ka thene qe te agjeroj kete nate." (Taberani) 
Disa dijetar islam nuk e pranojne nate e Regaibit, si nate te mire, madje thone se nuk ekziston, dhe se eshte bidat, por sic e permenda edhe me siper kjo nate vijon te shkruhet ne kalendarin islam, ndaj eshte detyra e institucioneve islame qe kjo çeshtje te unifikohet me nje qendrim te perbashket.

Çfare duhet bere ne kete nate?

Sa i dakon ibadetit dhe jo vetem qe lidhen me naten Regaib, verehet se ka shume trillime , dhe te pa verteta. Ndaj myslimanet duhet te jene te kujdesshem p.sh; nuk eshte e demosdoshme e per me teper kusht qe kjo nate te agjerohet. Nese kjo nate bie diten e hene apo te ejnte atehere mund te agjerohet pasi agjerimi ne keto dy dite eshte e pelqyer.
Pyetjes: A lejohet qe ne kete nate te bejm dicka te vecante , si p.sh; dhenie sadakaje, etj? Une them se; njeriu duhet bere cdo here pune te hajrit, sic eshte dhenia e sadakas, pasi punet e mira i fshin gjynahet. Ndaj te gjitheve Allahu xh.sh. na mundesofte berjen e puneve te mira, te cilat i pelqen Allahu xh.sh. ! 
Nenvizjoj se; Transmetimet per naten Regaib jane te dobeta dhe mbi kete nate jane thene shume trillime si p.sh; ne zonen tone (Puke) disa marrin hudhren dhe e vendosin ne xhep me qellim; mos ti ndhodh gje e keqe. Ky lloj veprimi dhe ngjashem me te nuk kan asnje lidhe me fene islame dhe as me netet e mira apo muajit e mir te fese islame.

Pergatiti
Gezim KOPANI


* Pjese e shkeputur nga hytbja e mbajtur per xhuma ne xhamin e qytetit te Pukes nga Myftiu Gezim Kopani Puke me; 27.05.2011Per te mesuar me shume mbi netet dhe muajt e bekuar kliko ne kete link: https://gezimkopani.blogspot.com/p/netet-e-mira.html_________________
1.Sipas kalendarit henore islame, dita e re fillon pas namazit te akshamit. Per ta argumentuar kete kemi hadithin e Profetit a.s. i cili teksa fliste mbi naten e Isras, ka treguar se "Allahu xh.sh  zbret ne qiellin e dynjas ne kohen e akshamit..."
2.Sipas tradites, netet e mira cdo here jane te shenuara sipas kalendarit Hixhri, ku nata e mire fillon me hyrjen e namazit te akshmit .

Contact Form

Name

Email *

Message *

Kontakt: gezimi_01@hotmail.com