April 10, 2012

Sprova e dexhalit dhe zbritja e Profetit Isa a.s.

Kjo mendohet se eshte shpata e Profetit Davud a.s. (1)

Siç e kam permend ne shkrimin e pare Dexhali eshte sprova me e madhe e njerezimit, por njekohesisht dalja e tij shenon nje nga 10 shenjat e medha te fundit te botes (kijameti). Per kete Profeti Muhammed a.s. thote: "Midis krijimit te Ademit dhe ndodhise se Kijametit nuk do te kete sprov me te madhe se dexhali.(Muslimi) 
Ne nje trasnmetim tjeter kemi: Profeti Muhammed a.s. ka thene: "Qe kur Allahu xh.sh ka krijuar Ademin, nuk ka krijuar sprove me te madhe sesa sprova e dexhalit... (Taberani)
Besimtaret qe zbatojne urdherat e Allahut xh.sh. do mund te dallojne dexhalin pasi perveç faktit se ai do paraqitet ne nje kohe teper te veshtir, do jete imam Mehdiu i cili do dergoj 10 burra me trimet e me besnik te tij per te kontrolluar se a ka dal apo jo vertet dexhali. Kur them trim kuptohet forca e besimit ne Allahut qe ato kishin. Po ashtu besimtaret e Allahut xh.sh. din fjalen e profetit Muhammed a.s. i cili thote: "Dexhali syrin e majt e ka te verbet dhe me nje gunge te vrazhde, midis dy syve te tij shkruan "KAFIR (qafir)" d.m.th jobesimtar (mohus i Allahut xh.sh)."   (Ahmedi)
Ndersa syrin e djathte Dexhali e ka te zvogeluar , gjysem te mbyllur (memsuhul ajn) dhe vetulla e ketij syri ka nje forme jo te rregullt (memsuhul haxhib). Çdo gje qe do bej dexhali do jene mashtrime, aq sa ndjeksit e tij do humbin duke u denuar me zjarr te xhehnemit. Dexhali nuk do kete asnje mundesi ti bej keq besimtareve te cilet sinqerisht besojne Allahun xh.sh. po ashtu ai nuk do ket asnje mundesi te futet ne Mekke dhe Medine si dhe ne xhamin Aksa dhe xhamin Tur apo malin me te njejtin emer i cili ndodhet ne Palestin. Mugire Ibn Shube r.a. thote: "Askush nuk e ka pyetur Profetin Muhammed a.s. per dexhalin sesa sa une, aq sa Profeti Muhammed a.s. me tha: Mos u shqeteso kaq shume pasi dexhali nuk do te bej dem ty! Une i thashe: Thone se ai do kete ne dore ushqimin, pijen? Muhammedi a.s. i thote: Allahu xh.sh. eshte mbi te!" (Buhariu dhe Muslimi) 
Allahu xh.sh. dexhalit i ka dhene 40 dite kohe (afat) qendrimi ne toke.Disa thone se dexhali do udhetoj me nje kafshe te madhe e cila i ngjason gomarit. Kur te plotesoj kohen do zbres profeti Isa a.s. tek xhamia e bardh ne Damask te Sirise (ne kete vend jobesimtaret e Allahut xh.sh. kan mbytyr Profetin Jahja a.s. nderokohe qe ai ishte ne namaz). Ne kete kohe profeti Isa a.s. thuhet se do jete 33 vjeç. (Ka te njejten moshe kur ai eshte ngritur ne qiell (apo eshte kaluar ne dimension tjeter nga ana e Allahut xh.sh.). Profeti Isa a.s. do zbres ne toke i ndihmuar nga dy melek te Allahut xh.sh. dhe punen e pare qe do bej eshte falja e namazit te sabahut tek xhamia e bardhe ne Damask. Kur Mehdiu ta shikoj do pres qe Profeti Isa a.s. te bej imam por Isai a.s. do te thote; "Ti je imami!" , dhe faljen e namazit te sabahut do e drejtoj imam Mehdiu. Per kete kemi hadithin e profetit Muhammed a.s. qe thote: "Deri diten e kijametit do kete nje grup i cili publikisht do jete ne rrugen e Allahut xh.sh. dhe do luftojne per te, dhe kur te zbres Profeti Isa a.s. (djali i Merjemes) prijesi i myslimaneve (pra Mehdiu) do i thote profetit Isa a.s; Urdheron, na bej imam!" Profeti Isa a.s. do i pergjigjet; Jo! Ju jeni prijesi i besimtareve (pra ju jeni imami) si nder i Allahut per kete umet (popull apo bashkesi)" (Muslim)
Pasi profeti Isa a.s. fal namazin e sabahut ai do filloj te vendos ne vend rregullat e islamit. Dhe ato do jene mesimet e Kur'anit, fjalet dhe hadidhet e Profetit Muhammed a.s. Pasi profeti Isa a.s. te kete ftuar njerezit te cilet nuk ndjekin fene islame do ndodh vdekja e imam Mehdiut. Namazin e xhenases se imam Mehdiut nuk do e fal profeti Isa a.s. por nje nga imamet qe ka qene zevendes te imam Mehdiut. Pas namazit te xhenazes, do kaloj pak kohe derisa do hyje koha e faljes se namazit dhe ne kete namaz profeti Isa a.s. ndryshe nga heret e tjera duke u ngritur nga rukuja pas "Semi Allahu limen hamide" do shtoj; "katelAllahul mesihul dexhal ve dhaharel muslimun." D.m.th; "Allahu do ta zhduk dexhalin dhe muslimanet do fitojne". Ebu Hurejra transmeton nga Ebu Kasimi te kete thene: "Dexhali do ftoj ne poshtersi e ne humbje. Dexhali do te shfaqet kur njerzit jane te perçare. 40 dite do te jene te gjate aq sa do deshiroj Allahu. Do sundoj aq pjese te tokes sa do e lejoje Allahu xh.sh. Do te zbres Profeti Isa a.s. e do i thote imamit te prije. Isai a.s. kur te ngritet nga rukuja do te thote: "Semi Allahu liemn hamide. Allahu e vrafte dexhalin dhe fitofshin myslimanet.(Bezzari)
Nderkohe Dexhali kishte shkelur cdo vend te tokes me perjashtim te vendeve qe Allahu nuk e ka lejuar do i afrohet Medines, Mekkes te cilat do i shikoj nga larg. Ne kete kohe do ndodhin tre dridhje te tokes. Dexhali mendonte se brenda ketyre vendeve do kete ndjekes te tij me qellim per te hyre brenda, por Allahu xh.sh. do i nxjerr jasht te gjithe munafiket (dyfytyrshit). Kur dexhali te shikoj kete e kupton se  lodhet kot dhe keshtu dexhali bashke me ndjekesit e tij do marrin rrugen per ne Palestin. Nderkohe nga ana tjerter Profeti Isa a.s. bashke me besimtaret do nisen nga Damasku drejte xhamise Aksa. Profeti Isa a.s. do arrij tek vendi i quajtur Lud. Transmetohet se ne kete kohe edhe per shkak te ecjes nga profeti Isa a.s. del nje arom prej te ciles do vdesin qafirat, pra ndjeksit e dexhalt i cili i tmerruar per ate cfare i ndodh ndjekesve te tij me nxitim fillon te largohet.
Profeti Muhammed a.s. ka thene: "Kur dexhali ta shikoj Isan a.s. do perpiqet te largohet, por profeti Isa a.s. i thote: Do te godas me nje goditje qe nuk mund ti shpetosh. Profeti Isa a.s. do e ze dexhalin tek pora e quajtur Lud dhe aty do e vras dexhalin." (Hadith i Ebu Umames, Iban Maxhe)
Disa thone profeti Isa a.s. do e mbys dexhalin me shpaten e bere nga Profeti Davud a.s. e cila prej profetit Davud a.s. eshte ruajtur nga djali i tij Sulejmani a.s. deri sa ajo ka kaluar ne Stamboll ku edhe sot ruhet ne muzeun e Top Kapë Saraj.
Pasi te kete ndodh vrasje e dexhallit profeti Isa a.s. sebashkue me besimtaret e tij do shkojne tek kodra Tur. Ne kete kohe Allahu xh.sh. do njoftoj Profetin Isa a.s. suke i then:  Kam nxjerr  ne toke disa krijesa (Jexhuxh dhe Maxhuxhet) qe nuk mund ti luftoje askush. Allahu xh.sh do i kerkoj Profetit Isase a.s. te mbroje besimtaret e Allahut xh.sh duke i derguar ato tek mali Tur."

Profeti Isa a.s. dhe Jexhuxh Mexhuxhet

Siç e permenda me siper pasi Profeti Isa a.s. do mbys dexhalin , Allahu xh.sh. do njofton profetin Isa a.s. se ka lejuar te dalin ne toke krijesat e quajtura Juxhuxh dhe Mexhuxhet, te cilet me nje shpejtesi te madhe, por edhe per shkak te liris  dhe te numrit jashzakonisht te madh te tyre, do mbushin çdo pellemb toke me perjashtim vendeve qe Allahu xh.sh. nuk do lejoj depertimin e tyre. Aq te shume do jene ne numer saqe do mbushin çdo mal e fushe madje ata do mbushin token duke kacavirur njeri mbi tjetrin. Allahu xh.sh. thote: "Dhe ate dite (kur jexhuxh dhe mexhuxhet do dalin), Ne do t'i leme te gufojne si valë deti mbi njeri-tjetrin (kaq shume do te jene) dhe pastaj do t'i fryhet Surit dhe Ne (thote Allahu) do t'i grumbullojme ata (kirjesat) te gjitha sebashku."(El Kehf; 99) Ndersa ne suren Enbija Allahu xh.sh. thote: "Kur jexhuxh dhe mexhuxhet te lihet te lire dhe te kacavirren nga çdo fushe (lendin) e koder.(El Enbija; 96) Ne kete kohe toka do jete ne ditet e saj me te mira, do kete natyre, jeshil, uje, ushqime, qetesi te bollshme. Kjo ka ndodh (do ndodh) per shkak te zbritjes ne toke te Profetit Isa a.s. Jexhuxh dhe Mexhuxhet tmerrsisht te babzitur do i versulen tokes, ku nuk do lejn gje pa konsumuar e njerez pa mbytur, me perjashtim te atyre njerezve qe besojne Allahun xh.sh. dhe rregullisht i bejne ibadet Allahut xh.sh. Profeti Muhammed a.s. ka thene: "Kur te dalin jexhuxh dhe mexhuxhet, Allahu xh.sh. do i tregoj profetit Isa a.s. duke i thene: Une kam nxjerr disa krijesa te Mia, kunder te cileve askush nuk ka mundesi te luftoj, prandaj merr besimtaret (ata qe Me besojne Mua (Allahun) dhe vendosu ne Tur (malin apo kodren Tur)." (Muslim)
Grupi i pare i jexhuxh dhe mexhuxheve (te cilet jane me te fuqishem se grupi i dyte) do jene te paret qe mund te ngopen me ujin, ushqimet e tokes. Ashtu do bej dhe grupi i dyte i tyre dhe ai i treti. Ata do gufojne drejt tokes turma turma jashzakonisht te shume ne numer saqe do pinje te gjithe ujrat, do konsmojne çdo ushqim te tokes. Profeti Muhammed a.s. ka thene: "Jexuxh dhe Mexhuxhet do shfaqen para njerezve dhe do pijne gjithe ujrat. Njerezit do largohen (me nxitim) prej tyre." (Tirmidhi dhe Ibn Maxhe) Sipas studiuesve islam, jexhuxh dhe mexhuxhet do jene aq te shume ne numer saqe kur te shkojne tek deti i Taberiut (apo Tiberis) do e pijne gjith ujin e tij. Kur te arrij grupi i dyte apo i trete do thone: "Dikur ketu , ne kete vend ka pasur uj(Muslim) Per shkak te thatesires se madhe 3 vjeçare, e ndodhur para daljes se Dexhalit, toka do jetoj nje thatesir dhe nxeht (disa thone; godite nga rrezatimi diellor) saqe do prishet i gjithe telekomunikacioni, satelitet, pajisjet intiligjente, armatimet, pra çdo gje, madje ne toke do luftohet per nje pik uje, per pakez ushqim pasi toka per shkak te thatesires se madhe nuk do mbij me gje mbi siperfaqen e saj. E permenda kete, per te treguar pamundesin e njerezve ne perdorimin e armetimeve qe sot disponon pasi ato do jene shkaterruar dhe jexhuxh dhe mexhuxhet nuk do hasin asnje rezistence. Po ashtu nuk duhet te harrojme se raporti mes njerezve dhe jexhuxh mexhuxhet do jete jashzakonisht i zhdrejte. Pra do jete 1 njeri kundrejt 1000 jexhuxh mexhuxh. Pra, disfat e sigurt per njerezit, me perjashtim te njerezve qe i bejne ibadet Allahut xh.sh. do jene te mbrojtur. Profeti Muhammed a.s. thote"Jexhuxh dhe Mexhuxhet do vazhdojne te ecin ne siperfaqen e tokes derisa te arrijn ne Humer (ka pem te dendura)(6) i cili eshte nje mal ne Bejtul Makdis (Xhamia Aksa) dhe pastaj ata thone: Te gjithe ata (njerezit) qe ishin mbi toke i vram, tani te vrasim ata qe jane ne qiell."(Muslim) Sa i takon mjeteve te luftimit , jexhuxhet dhe mexhuxhet nuk do jene te zhvilluar ne armatim, kjo per shkak te burgimit te tyre me kohe ne toke, per kete shkak ata nuk u zhvillan pasi bllokada e mbretit Dhulkarnejn ishte bllokim i gjithanshem. Kur te dalin jexhuxh dhe mexhuxhet do ken ne duart e tyre (ashtu siç kan pasur ne fillimet e tyre) shigjeta. Ne kete kohe komandati i tyre do u thote: Sot mbytem te gjithe ata qe ishin mbi toke (njerezit), por kjo nuk mjafton pasi do mbysim dhe ato qe jane ne qiell. Te gjithe jexhuxh dhe mexhuxhet do drejtojn shigjetat e tyre drejt qiell te cilat do i leshojne me urdherin e komandatit te tyre. Ne kete moment , qe jexhuxh dhe mexhuxhet te arrin kulmin e zullumit te tyre, Allahu xh.sh.  do bej qe majat e shigjetave te kthehen me shenja gjaku. Kjo do jete koha qe Jexhuxh dhe Maxhuxhet do festojne sipas tyre fitoren mbi cdo gje, por ata nuk e dinin se ai gjak ishte thjesht nje ngjasim, dhe se po afer tyre jeton nje grup njerezish ne mesin e te cileve ndodhet nje Pejgamber i Allahut. Kur besimtaret qe ndodhen bashk me profetin Isa a.s. ne malin Tur te shikojne kete do i drejtohen Profetit Isa a.s. per ti bere lutje Allahu xh.sh. per shkaterrimin e jexhuxh dhe maxhuxheve. Per kete Profeti Muhammedi a.s. ka thene: "Pastaj jexhuxhet dhe mexhuxhet thone: Te gjithe ata qe ishin mbi toke i mbytem, tani eja te vrasim ata qe jane ne qiell. Ata (jexhuxh dhe mexhuxhet) do hedhin shtizat dhe shigjetat e tyre drejt qiellit dhe Allahu ua kthen ato te ngjyrosura me gjak." (Muslim) Ne nje hadith tjeter kemi se Profeti Muhammed a.s. ka thene: "(Jexhuxh dhe Mexhuxhet) thane: I mposhtem banoret e tokes dhe fituam kunder atyre qe jane ne qiell dhe kjo me forcen dhe trimerin tone." (Tirmidhi, Iben Maxhe) Ne keto çaste Profeti Isa a.s. sebashku me besimtaret e tjere do i drejohen Allahut xh.sh. me lutje. Per kete Profeti Muhammed a.s. ka thene: "Profeti Isa a.s. sebashku me shoket e tij i luten Allahut xh.sh. (per shkaterimin e jexhuxh dhe mexhuxheve). (Allahu xh.xh. ua pranon lutjen) Allahu xh.sh. dergon mbi kokat e jexhuxh mexhuxheve Negafetet (lloj krimbi i cili u deperton ne koke) dhe jexhuxh mexhuxhet do bien te gjithe te vrare per toke si te ishte nje i vetem." ( Muslimi) Para mendo, ne kulmin e gezimit, ne kulmin e fitoreve , Allahu xh.sh. shkaterroj jexhuxh dhe mexhuxhet, prandaj ky eshte nje mesim per njerezit qe mos te behen mendjemedhenje kur te arrin gjerat, te ken pasuri, pozit etj duke harruar Allahun xh.sh, perkundrazi duhet te falenderojn Allahun xh.sh. pasi ne kete bote jemi kalimtar dhe ajo qe do na bej dobi ne jeten e varrit, dhe boten tjeter, Diten e Gjykimit eshte ibadeti, dhikri qe i kemi bere Allahut xh.sh. punet e mira qe kemi bere per hir te Allahut xh.sh. 
Kur Allahu xh.sh. te ket mbyt jexhuxh dhe mexhuxhet profeti Isa a.s. sebashku me shoket dhe besimtaret do fillojne te ecin ne toke, por ata do veshtirsohen pasi nuk do kete pellemb toke qe nuk do kete kufamat e jexhuxh dhe mexhuxheve. Prandaj ato do i kerkojne profeti Isa a.s. qe ti bej Allahu xh.sh. lutje per pastrimin e tokes, dhe ashtu do ndodh. Profeti Muhammed a.s ka thene: "Isai a.s. sebashku me shoket e tij i luten Allahut xh.sh. dhe Allahu xh.sh. do dergoj shpend (te medhenje) si qafat e devese, te cilet i marrin kufamat e jexhuxh dhe maxhuxheve dhe i hedhin atju ku Allahu xh.sh. deshiron.(Muslim) Pas kesj do shfaqet edhe nje problem tjeter, me largimin e kufomave do mbizoteroj mbi siperfaqen e tokes nje jashtzakonish e keqe, aq sa njerezit e atij momenti do e kene pothuajse te pamundut te marrin fryme. Keshtu ata do i kerkojne Profetit Isa a.s. qe ti bej lutje Allahut per pastrimin e tokes e ajrit, dhe ashtu do ndodh. Pas lutjes se profetit Isa a.s. dhe besimtareve , Allahu xh.sh. do leshoj nje shi i cili do pastroj gjithe siperfaqen e tokes. Pas kesaj tokes do i kthehet edhe nje here qetesia , bereqeti dhe bolleku, aq sa te gjitha kafshet, lopet etj do gezojne shendet te madhe dhe do jene te shendoshta dhe do japin bereqet (qumesht) shume. Per kete thote Profeti Muhammed a.s.: "Pasha Allahun ne doren e te Cilit eshte shpirti i Muhammedit ! Ne ate kohe kafshet shendoshen, mbushen plot qumesht etj." (Tirmidhi, Ibn Maxhe) 
Pas kesaj do vdes profeti Isa a.s. dhe me pas njerezimi do harrojne adhurimin e Allahut aq sa do bejne gjynahe te jashtzakonshme, shume te medha duke realizuar keshtu shenjat e medha te kijamit nga ku do vije fundi i botes.

Lexoni artikullin qe flet mbi Dhulkarnejnin i cili ka burgos Jexhuxh dhe Mexhuxhet duke klikuar ketu: Kush është Dhulkarnejni dhe Jexhuxh Mexhuxhët ?

Lexoni jeten e profetit Isa a.s. duke klikuar ketu: Jeta e Isait a.s., Agjerimi dhe zbritja e sofres

Ndersa mbi dexhalin mund te lexoni ketu: Kush eshte dexhali?
Pergatiti
Gezim KOPANI

Dt.30.03.2012

_________
1. Kjo mendohet se eshte shpata e profetit Davud a.s. Interesante eshte fakti se ne kete shpat ka te gdhendur figuren e nje njeriu i cili ne doren e djathte mban nje shpat ndersa ne doren e majte koken e nje personi. Ndersa ne pjesen tjeter ka shkrime i cili nuk eshte deshifruar. Studiuesit kan shpjeguar se; figura ne shpat tregon mbytjen e dexhalit. Po ashtu ata thone se e njejta figur eshte edhe tek pllaka e bakrit e shkruar nga profeti Davud a.s. (Kujtoj ketu se Allahu xh.sh. Profetit Musa a.s. ne naten e 6 te muajit ramazan i ka zbritur Teuratin, Profetit Davud a.s. i ka zbritur ne naten e 12 te muajit ramazan Zeburin. Pas rreth 1050 vjet ne naten e 18 te muajit ramazan Allahu xh.sh. ia ka zbritur Profetit Isa a.s. Inxhilin ndersa ne naten e 24 te muajit ramzan Allahu xh.sh. i ka zbritur Profetit Muhammed a.s. Kur'anin e bekuar). Studiuesit jane marr me deshifrimin e ketij libri (pllake prej bakri) i cila ne fillim ka te njejten figure si tek shpata ndersa pjesa me poshte ka shkrime, nje pjese e te cilave eshte arabisht dhe ne fund nje si anije. Per te mesuar me shume lexoni jeten e profetit Davud a.s.

Contact Form

Name

Email *

Message *

Kontakt: gezimi_01@hotmail.com