November 12, 2021

Lutja në rast vështirsije

Profeti Muhamed a.s. u thote shokeve: Deshironi tju tregoj diçka?
Shoket i thane: Po!
Muhamedi a.s. u thote: "Kur ndonjeri nga ju ndodhet ne ndonje fatkeqsesi apo veshtiresi dhe nuk gjen rruge dalje le te thote duan (lutjen) qe ka thene Profeti Junus a.s.: "La ilahe il-la ente, subhaneke, inni kuntu minedh-dhalimin!" Qe do te thteo: "Nuk ka te adhurar me te drejte perveç Teje o Allah! Qofsh i Lavderuar! Me te vertet une kam gabuar!"

Ne nje hadith tjeter tregohet se nje here Profeti a.s. shikon ne xhamin te merzitur sahabin Ebu Umamen dhe i thote: Deshiron ti mesoj disa fjalet te cilat po qe se i thua Allahu xh.sh. do ta largoj pikellimin?Po i thote sahabi! Profeti a.s. i thote: "Allahumme inni eudhu bike minel hemmi vel hazel, ve eudhu bike minel axhzi vel kesel, ve eudhu bike minel xhubni vel buhkli , ve eudhu bike min galebetid dejni ve kahrir-rixhel." Dmth; Kur te zgjohesh dhe kur te biesh ne gjume çdo dite ne mengjes e ne mbremjke thuaje kete lutje: "Allahume inni edhubike minel hemmi vel hazeni ve eudhubike minel axhzi vel kesel, ve edhubike minel xhubni vel bukhuli ve edhubike min galebeti dejni ve kahri-rixhel." Qe do te thote: Zoti im! Kerkoj nga Ty te me mbrosh prej halleve, prengave dhe pikellimit! Te me mbrosh prej paaftesise e pertacise! Te me mbrosh prej friges dhe kopracise dhe te me mbrosh te mos me mbulojne borxhet dhe te mos me bejne dem njerezit!"  (Ebu Davudi, Ibn Maxhe)

Pergatiti
Gezim KOPANI

Ju mund te lexoni jeten e Profetit Junus a.s. duke klikuar ketu: Jeta e profetit Junus a.s.

Contact Form

Name

Email *

Message *

Kontakt: gezimi_01@hotmail.com