January 20, 2011

Shënjat e KijametitKijamet do te thote; fund i kesaj bote.  Perveç Allahu xh.sh., edhe profeti Muhammed a.s. ka folur shume mbi kijametin dhe shenjat e ti, madje vet ardhja e profetit Muhammed a.s. eshte nje nga shenjat e kijametit.  Dita e fundit apo kijameti eshte paralajmerim, aq sa Allahu i Madheruar ne Kur'an ka vendosur nje sure me emrin "Kijame", pra Kijameti. Pervec kesaj, Allahu i Madheruar Diten e Fundit si dhe shenjat e Kijametit i ka permedur dhe ne suret e tjera te Kur'anit si: Bekare, Ali Imran, Kehf, En-Am, Et-Tegabun etj. Kijameti eshte humbja, apo prishja e cdo gje qe sot eshte e sistemuar. Ndaj vazhdimisht myslimi i lutet Allahut xh.sh. te ruhet nga kijameti dhe ate ai e ben me ibadet drejtuar Allahut xh.sh. Allahu xh.sh. thote:"....dijeni se pajisja me e mire eshte devotshmeria..."(El Bekare; 197)  
Kijameti eshte ndeshkim, eshte fundi. Ndaj njerzimi duhet te largohet shirkut, haramit dhe punet te liga. Te behemi njerez te mire, qe adhurojme dhe falenderojme Allahun xh.sh, pasi njeriu eshte i gabueshem por me i miri nga njerezit eshte ai qe pendohet per gabimin por me kusht qe mos ta perseris. Allahu xh.sh. eshte fales i madh. Nuk ka si falja e Allahut xh.sh. Ne nje ajet Allahu xh.sh. thote: "....Njeriu deshiron te gaboje sa te jete gjalle dhe pastaj pyet: "Kur do te jete Dita e Kijametit?"(Kijame;5,6)
Ndersa ne nje ajet tjeter thote: "Mohuesit mendojne se nuk do te ringjallen. Thuju: Po! Per Zotin tim, me siguri qe do te ringjelleni e pastaj do te njoftoheni per ate qe keni bere!..."(Et Tegabun;7)
Islami meson se; Ndodhija e kijametit eshte dicka e sigurit. Ndaj ato qe nuk besojne ndodhin e kijametit jane ne humbje, pasi te tillet nuk kan me vete Allahun xh.sh. Ndersa te shpetuar jane besimtaret qe besojne dhe bejne ate Allahu xh.sh. ua ka bere te qarte ne Kur'an.  Per kete Allahu i Madheruar thote:
"Ai i ringjalle te vdekurit, se Allahu eshte i Fuqishem per cdo gje dhe se Ora (Kijameti) do te vije, gje per te cilen ska dyshim dhe se Allahu do t'i ringjalle ata qe jene ne varre." (Ja Sin; 78,79)

Emrat e dites te Kijametit

Allahu i Madheruar i ka dhene disa emra dites se Kijametit. Kjo gje ne vetevete eshte nje fshetesi e Allahut dhe kete e di vetem Allahu xh.sh. Nemertimet e ndryshme te dites se fundit pra Kijametit na mesojne ne se kijameti eshte dicka e sigurt dhe se eshte dicka shume e veshtire.
Ne Kur'anin e bekuar Allahu xh.sh. na ben me dije keto emra te Kijametit: 

1.Dita e Ringjalljes  ( Shiko suren: Rrum:56)
2.Dita e Gjykimit     (Shiko suren: Fatiha: 3)
3.Dita e Ores             (Shiko suren: Gafir: 59)
4.Dita e Pikellimit       (Shiko suren:Merjem:39)
5.Banesa e fundit       (Shiko suren:Ankebute:64)
6.Dita ne te cilen njerzit therrasin njeri - tjetrin (Shiko suren:Gafir:32)
7.Dita e Ndarjes            (Shiko suren:Safat:21)
8.Banesa e Perhershme (Shiko suren: Gafir: 39)
9.Dita e Llogarise          (Shiko suren:Sad:53)
10.Dita e Mbledhjes      (Shiko suren:Shura:07)
11.Dita e Amshimit        (Shiko suren: Kaf:34)
12.Dita e Kercenimit      (Shiko suren:Kaf:20)
13.Dita e Daljes             (Shiko suren:Kaf:42)
14.Dita e Ngjarjes         (Shiko suren:Uakia:01)
15.E verteta e pashmangshme (Shiko suren:Hakkak:1-2 etj)
16.Gjema e Madhe         (Shiko suren: Naziat: 34)
17.Dita e Aferme            (Shiko suren: Nexhm:57)
18.Dita e Ushtimes          (Shiko suren: Abese: 33)
19.Dita e Gjemimit          (Shiko suren: Karri'a 1-2 etj)

Paralajmerimi i profetit Muhammed a.s. mbi Kijametin 

Transmetohet  nga Sahabet se Muhammedi a.s. ka thene: "Nje dite, Muhammedi a.s. mbajti nje hytbe ku nuk la gje pa permendur deri ne Diten e Kijametit.Ate (hytben) e mbajti mend kush e mbajti dhe e harroi kush e harroi." Hudhejfe thote: " Muhammedi a.s. nme ka njoftuar per cdo gje qe do te ndodhin deri ne Diten e Kijametit.Edhe per te gjitha i kam bere pyetje Profetit Muhammed a.s. pervec se nje pyetje e cila eshte: "Cfare ka per t'i nxjerr banoret e Medines prej saj?" Pas hytebes, Muhammedi a.s. zbriti dhe fali namazin e Drekes, dhe pasi fali namazin u ngjit perseri ne hytbe dhe ka mbajtur hytbe derisa hyri koha e namazit te ikindise. Pastaj zbriti dhe fali namazin e Ikinides, pas namazit ai u ngjit perseri ne Hytbe dhe foli derisa hyri koha e namazit te Akshamit." (Buhari "Kaderi,11/949", Muslim)
                                            
Trasmetohet prej Hudhejfe ibn Jemani qe thote:
"Profeti Muhammed a.s. po predikonte nje here tjeter per Kijametin, dhe une ndodhesha aty, por kete here une po numeroja shenjat e Kijametit, ku permend: "Prej shenjave te Kijametit qe dallohen jane tre sprova. 1.Sprova e eres 2.Sprova te vogla 3. Sprova te medha."(Muslim)  

Ka ndonje qe e di kohen e ndodhjes se Kijameti?

Kjo pyetje behet per shkak se disa kan degjuar se; rreth vitit 2000 e pak do ndodh fundi i botes. Madje disa e kan perforcuar kete mendim edhe per shkak te shkrimeve apo filma te cilet flasin se fundi i botes do jete ne vitin 2012, por islami meson njerezit se; Askush nuk e di kohen se kur do te ndodh kijameti, dhe pse Allahu xh.sh. dhe profeti Muhammed a.s. ka dhene shenjat e afrimit te kijametit sic eshte vete ardhja e profetit Muhammed a.s. Pra nje gje eshte e sigurit qe njerezimi eshte shume afer kijametit, kjo bazuar mesimeve islame. Megjithate rreth pyetjes se kur do te ndodh kijameti , i ka dhene pergjigje Allahu xh.sh. ne Kur'an ku thote: "Te pyesin o Muhammed rreth (Ores) Kijametit. Thuaju: Ate e di vetem Zoti im."(Araf; 187)
Ndersa ne nje ajet tjeter Allahu xh.sh. thote; "Dita e Kijametit do jete e rende per qiejt dhe token. Ajo do te vije totalisht papritmas." (Araf; 187)Pra kijameti do ndodh papritmas.
As Profeti Muhammed a.s. nuk e ka ditur kohen kur do te ndodh Kijameti dhe pse eshte i vetmi Pejgamber qe ka treguar per shenjat e Kijametit. Nje rast e kan pyetur Muhammedin a.s se Kur do jete Kijameti? Ai ka thene: "I pyeturi nuk di me shumse se pyetesi."(Buhari) Te njejta gje kemi edhe ne Kur'an ku Allahu i Madheruar thote: "Te pyesin ty, a thua se ti e di .."(Araf, 187)
                                         
Edhe Pejgamberet e tjere nuk kan pasur dijeni se kur do ndodh Kijameti. Kur profeti Muhammed a.s beri udhetimin e tij ne naten e Israse transmetohet nga Imam Ahmedi se profeti Muhammed ka thene: "Gjate udhetimit ne naten e Israse takova Profetin Ibrahimin a.s., Musane a.s., dhe Isa a.s.. Ato po bisedonin me njeri - tjetrin rreth Kijametit. E ne fillim ia drejtuan si pyetje Profetit Ibrahimit a.s. e ai tha: Une nuk kam njohuri rreth kijametit.Pastaj ju drejtuan Profetit Musase a.s. i cili tha: Edhe une nuk kam dituri rreth Kijametit. Pastaj ju drejtuan Profetit Isa a.s. i cili tha: "Ndodhin e Kijametit nuk e di askush pervec Allahut te Madheruar. Zoti im me ka premtuar se para Kijametit do te dal "Dexhali" e kur te dal ky, une do te kem ne dore dy shkopinj. Dexhali sapo te me shohe ka per tu shkrire ashtu sic shkrihet plubi, e Allahu pas kesaj do e shkaterroj."(Ahmedi)
                                                                             

Kur eshte pyetur Profeti Muhammed a.s. se kur do ndodh Kijameti? Ka thene; Nuk e di. Ne nje trasmetim nga Dahak ibn Zemel el Xhuheni ka thene: "Pash nje ender dhe ia tregova Muhammedit a.s. ku i thash: O i Derguari i Allahut!Une te kam pa ne ender ku qendroje ne mimber e cila kishte shtat shkalle, ku ju ishit ne shkallen me te larte. Muhammedi a.s. mu pergjigj: " Mimberi me shtat shkalle bashke me mua eshte dynjaja me jetegjatesine e saj.Shtatemije vjet, e une jam ne mijevjecarin e fundit te saj."(Hadith Meukuf. Taberani ne librin; Tubuesi i madh, Bejhakiu etj) 
                     
Sa afer eshte Kijameti?

Allahu i Madheruar thote: "Njerezve u eshte afruar Koha e Llogarise se tyre, e ata te hutuar ne pakujdesi nuk perfatiten fare per te." (El Enbija; 1)

Profeti Muhammed a.s. thote: "Koha e juaj (si popull) me kohen e popujve te meparshem eshte sa eshte koha midis namazit te Ikindise dhe perendimit te diellit." (Buhari) 
Te nderuar besimtare!Xhumane e kaluar permendem hadithin qe tregon per shenjat e kijameti ne te cilen prekem tre, Era, Shenja te vogla dhe shenja te medha.

Kush jane shenjat e vogla te Kijametit?

Shenjat e vogla te Kijametit kane filluar qe ne kohen e profetit Muhammed a.s. per te vijuar me pas me sabahet (shoket e profetit a.s.) Keshtu nder shenjat e vogla te Kijametit jane:

1. Ardhja e Profetit Muhammed a.s.

Profeti Muhammed a.s. thote; "Une dhe Kijameti jemi larg sa keto dy  gishta."(Buhari) 

2. Vdekja e Profetit Muhammed a.s. 

Profeti Muhammedi a.s. ne prag te vdekjes ka thene: "Numeroni gjashte perpara Kijametit. Nder keto ai ka permendur vdekjen e tij."

3. Semundjet epidemike

Gjate kohes se sundimit te Omerit r.a. eshte perjetuar semundje epidemike, pikerisht ne nje pjese te Palestines e quajtur Amus. Profeti Muhammed a.s. ka thene: "Do ndodhin dy vdekje ( te medha) e kjo vdekje do ju marr ju ashtu sic i merr semundja e Kuasit delet" (Buhari) 
Sqarim: "Kuasi eshte semundje e bagetive qe i prek ne hunde e pastaj ngordhin menjehere"

4. Çlirimi i Xhamise Aksa

Xhamia Aksa u çliruar nen udheheqjen e Omer iben Hatabit , ai e pastroj vendin dhe xhami i beri mermetime.

5. Shtimi i pasurise ku nuk do pranojne lemoshen

Profeti Muhammed a.s. thote: "Nuk ka per te ndodhur Kijameti derisa te shtohet pasuri e juaj dhe do te perhapet aq shume saqe ai qe ka pasuri ka per te ra ne hall se kush do tia marr ate sadakane. Njerzit do ti thone: Nuk kam nevoje per te." (Muslim)
                                                                             
6. Shfaqja e Fitnes

Me fitne (pergjarja) kuptojme nje sprove , provim. Fitnet jane shenja te cilat do te ekzistoje deri ne ndodhin e Kijametit. Profeti Muhammed a.s thote: "Para ndodhise se Kijametit do tu shfaqen sprova (fitne) sikur te ishte nje cop ne erresiren e nates.E nga e cila njeriu ulet besimtare dhe zgjohet jobesimtare, e ulet jobesimtare dhe zgjohet besimtare. Ai qe nuk behet pjese e ketyre fitneve do te jete me i miri."
Perveç ketyr kemi dhe disa shenja te tjera si: 

7. Fitnet qe do shfaqen nga lindja 

Muhammedi a.s thote:
"Koka e mohimit del kendej, kendej, kendej nga lind biri i shejtanit (lindja)."(Muslim) 

8. Vrasja e Othman ibn Afanit ne shtepin e tij.

Othmani  luftonte haptazi fitnet, e nje rast Muhammedi a.s. thote: "Lejoje ate dhe pergezoje me Xhennet bashke me nje fatkeqsi qe do ti bjere."(Buhari) Shenim: "Ky hadith ka thene kur Othmani shkon per te takuar Muhammedin a.s."

9. Lufta e Devese 

Kjo lufte njihet si lufta mes Aliut r.a dhe Aishes r.a Muhammedi a.s thote: "Nje gje ka per te ndodhur midis teje dhe Aishes. Ali i thote:  Mua do me ndodh kjo? Muhammedi a.s i thote: Po!Me pas Aliu i thote: Do jem i humbiri? Muhammedi a.s i thote: Jo, por kur te ndodh kjo "ndodhia mes jush" ktheje ate ne vendin e saj te sigurte."(Ahmedi) 

10. Lufta e Safanit

 Shfaqja e Havarixheve, ky grup u ngrit kunder Hz. Aliut. Muhammedi a.s. thote: "Do dalin nje grup kur myslimanet do jene te ndare ne dy grupe. Grupi qe do tju mesojne per te mos e vlersuar namazin sic bejne vete.E lexojne Kur'anin por ai nuk ju kalon as gropen e fytit.Ata dalin prej fese sic del shigjeta kur leshohet."(Buhari)

11. Lufta e Harres

Kjo lufte ka ndodhur per shkak se banoret e Medines nuk pranonin si udheheqes Muavijen. Jezid Ibn Muavija dergoi nje ushtri ne Medine dhe vrau shtateqind sahabe si dhe disa mije te tjere.

12. Shenje tjeter eshte ajo qe thonin: "Kur'ani eshte i kirjuar" 

Kjo ka ndodhur ne kohen e Abasideve kjo fjale doli fillimisht nga Mutezilitet dhe me pas e mbrojti edhe Memuni. Muhammedi a.s ka thene: "Ithtaret e dy librave te pare jane ndare ne 72 grupe. Populli im do te ndahet ne 73 grupe.Qe te 72 grupet do te shkojne ne zjarr me perjashtim 1 grup i cili do shkoj ne xhennet. Ky grup eshte ai i cili eshte ai qe kapet pas Kur'anit dhe sunnetit keshtuqe jane Xhemat (bashkim)." (Ebu Davudi, Ahmeti etj) 

13. Rendi dhe Siguria

Muhammedi a.s. ka thene: "... ke per te pare gruan te udhetoje e vetme nga Elhajran deri ne Qabe per te bere tavaf." (Ahmeti) 

14. Imitimi i popujve te meparshem

Muhammedi a.s ka thene: "Ska per te ndodh kijameti derisa njerzit te imitojne popujt e meparshem. I thane: Mos e keni fjalen pere Perset dhe Romaket? Ai tha: E kush mund te jete tjeter!" (Buhari)
                                                                    
15. Pretendueset  duke u veteshpallur Profet

Profeti Muhammed thote: "Nuk do te ndodh Kijameti derisa te dalin 30 pretendues si te derguar, por Une jam vula e fundit i Derguarve te Allahut te Madheruar." (Buhari,Ebu Davudi)
Keto pretendues si Profet u shfaqen ne Jemen i quajtur Anesiu me pas doli Sexhahi etj. 

16. Zjarri i Hixhazit

Ky eshte zjarri i shfaqur lindje te Medines. Muhammedi a.s thote: "Ska per te ndodhur Kijameti pa u shfaqur nje zjarr i madh ne token e Hixhazit, ai do te ndriqoj aq saqe do ti shikoni qafat e deveve tuaja." (Buhari, Muslim)  

Perpar se te shpjegoj shenjat e medha te kijametit po ju permend shkurtimisht dhe disa shenja te tjera  si: 17. Shperdorimi i amanetit, 18. Luftimi i joarabeve, 19.Shtimi i policeve, 20. Pakesimi i diturise dhe shtimi i injorances,21.Perhapja e kamates, 22.Perhapja e zinase (kurveris), 23.Shtimi i pijes se alkolit, 24.Shtimi i ndertesave te larta, 25.Shtimi i vrasjeve te shumta. Per te vijuar me 26.Afrimi i kohes
(Muhammedi a.s. thote: Nuk do te ndodhe kijameti derisa te afrohet koha, ku viti ka per te qene sa nje muaj, muaji sa nje jave, java sa nje dite, dita sa nje ore, ora sa nje nje minut (sa djegja e nje gjethe palme) (Ahmedi) 
27.Shtemi i shirkut,
28.Shtimi i tregjeve,
29.Shkeputja e lidhjeve farefisnore,
30.Perdalia e pleqve,
31.Shtimi i lakmise,
32.Shtimi i termeteve,
33.Vendosja ne pozite te njerezve te ulet,
34.Zhdukja e njerezve te mire,
35.Te veshurit por qe jane te zhveshur,
36.Pershendetja vetem e njerezve qe i njeh,
37.Shtimi i grave e pakesimi i burrave,
38.Vdekjet e papritura dhe shtimi i tyre,

39.Kthimi i shkretetires se Arabise Saudite ne gjelberim e lumej (Muhammedi a.s. thote: "Ska per te ndodh Kijameti derisa sa te kthehet toka e Arabise ne kullota e lumej." (Muslim) 
40.Kijameti do te ndodh kur romaket do te jene shumica e njerezimit, 41.Çlirimi i Kostandinopojes, 42.Lumi Eufrad zbulon nje mal me ari.

43.Kafshet ju flasin njerezve (Muhammedi a.s. thote: "...Burri ka per te dale dhe nuk ka per tu kthyer derisa sendalet e kamxhiku ti tregoje se cfare ka bere gruaja e tij, derisa sa kofsha e kembes se tij ti tregoj se cfare ka bere bashkeshortia e tij." (Ahmedi) 

44.Medina tubon njerzit e keqi (Muhammedi a.s. thote: "Nuk do te ndodh kijameti derisa Medina te nxjerre jashte njerzite e keqinj te saj, ashtu sikurse shakulli i faketarit qe largon mbeturinat e hekurit" (Muslim) 

45.Dergimi i nje ere te mire qe merr shpirtin besimtareve (Muhammedi a.s thote: "...Allahu dergon nje ere te mire e cila eshte e lemuar si mendafshi,e cila i rremben njerzit prej sqetullave te tyre e bastaj ua merr shpirtin cdo myslimani.Pastaj do te ngelin njerzit e keqinje te cilet do te sillen me keq se gomeret." (Muslim)  Ibn Ethirit shenon: "Saqe do te kryejne mardhenie me guran e tij ne sy te te tjereve."

46.Rrenimi i Qabes (Muhammedi a.s. thote: "Qabeja do rrenohet prej nje njeriu Dhul Suejkatej d.m.th nje njeri qe i ka kembet e hulle, qe do jete nga Etiopia.Ai do ngrihet e do vjedh stolin e saj, ate njeri sikur po e shikoj tani (Thote Muhammedi a.s.) i cili eshte i zi, me kembe te lakuara."


SHENJAT E MEDHA TE KIJAMETIT

Muhammedi a.s. ka thene: "Kijameti nuk do te ndodh derisa te shikoni me pare tridhjete shenja, e pastaj permendi: Tymin, Dexhalin, Kafshen, lindjen e diellit nga perendimi,zbrita e hz.Isase a.s., dalja e Jexhuxhe e Mexhuxheve,tre fundosje te medha te tokes nje ne lindje,perendim dhe ne gadishullin Arabik.Shenja e fundi do jete zjarri do te shfaqet ne Jemen."(Muslim)  

 -Shtimi i lakmise

 Nga Ebu Hurejra transmetohet se Muhammedi a,s ka thene: "Afrohet koha, pakesohet puna dhe shtohet lakmia." (Buhari, Ibn Maxhe)  

Allahu xh.sh thote ne Kur'an: "Men juka shuh'ha nefsihi fev uleike humul muflihun" D.m.th: "Kush eshte i ruajtur prej lakmise se vet, te tillet jane te shpetuarit." (Hasher;09) 

- Shtimi i termeteve

Nga Ebu Hurjra r.a transmetohet se Muhammedi a.s. ka thene: "Kijameti nuk do te behet derisa te shtohen termetet." (Buhari, Muslim, Ibn Maxhe) 

Seleme ibn N. es Sekuni transmetohet se ka thene: "Qendronim me te Derguarin e Allahut Muhammedin a.s. ku nder te tjera ka thene: "Perpara Kijametit ka per te pasur  dy vdekje te renda dhe pas saj do te kete vite me termete." (Ahmedi, Taberani, Ebu Jala) 
                                                
-Zhdukja e njerezve te mire

Muhammedi a.s ka thene: " Ka per te ardhur nje kohe per njerezit kur do te shoshiten mire e mire. Prej ketyre njerezve do te ngelin disa krunde."(Ahmedi) 

-Shtimi i grave dhe pakesimi i burrave

Muhammedi a.s. ka thene:
"Prej shenjave te Kijametit eshte shtimi i grave dhe pakesimi i burrave." (Buhari, Muslim) 
                                                                     
-Shtimi i vdekjeve te papritura

Nga Enes ibn Maliku transmetohet se Muhammedi a.s. ka thene: "Prej shenjave te kijametit eshte shfaqja e vdekjeve te papritura."

Imam Buhari ka thene: "Shfrytezoje kohen e lire me ndonje rekate teper, se ndoshta vdekja te vjen papritur.."

-Shkaterrimi i Dexhalit

Imam Ahmedi transmeton nga Xhabir ibn Abdullahi se Muhammedi as ka thene:
"Dexhali ka per te dale ne nje kohe kur feja eshte dobesuar dhe dituria eshte pakesuar. Pastaj zbret hs. Isai a.s. dhe e therret perpara se te agoje e do te thote: O njerez! Cfare po ju pengon ti dilni perpara ketij genjeshtari? Ata thone: Ky duhet te jete nje burre i xhindosur. Ato nisen drejte tij dhe shohin Isain a.s.. Therritet ikameti per namaz dhe Isait i thuhet: Prij o shpirt i Allahut! Ai thote: Tju prije ne nemaz imami juaj. Pasi falin namazin e sabahut dalin drejt Dexhalit. Kur e sheh ate, Dexhali genjeshtar tretet ashtu sic tretet kripa ne uje. Hz. Isa a,s shkon drejt tij dhe e vret. Pemet dhe guret therrasin: O shpirt i Allahut! Ky eshte jehud..." (Ahmedi)

- Zbritja e Profetit Isait ne toke

Pershkrimi i Profetit Isa a.s.
Profeti Isa a.s eshte nje burr me trup mesatar, as i gjate e as i shkurter, me kraheror te gjere, me floke te gjata.
Isai a.s. do te zbres ne minaren e bardhe ne lindje te Damaskut ne Sham i veshur me dy rrobe te lyer me shugran te kuqe. Duart i ka te vendosura mbi krahet e dy melekve. (Minarja e bardh eshte ndertuar ne 720 te hixhrit me gure te bardhe.)
Isa a,s kerkon Dexhalin dhe e gjen tek porta e Lutit dhe pastaj e vret. Pastaj shkon tek nje grup qe ishin fshehur nga dexhali, ju fshin fytyren dhe ju tregon per graten ne xhennet. (Muslimi)
Per me teper shikoni ajetin 57-61 te sures Zuhruf  dhe ajetin 157-159 te sures Nisa.

-Ne kohen e Isait a.s hapet rendi dhe shfaqja e bereqetit

Neuas ibn Semani transmeton edhe ketoj fjale te derguarit te Allahut qe thote: Isai a.s. ben lutje per shkaterrimin e Jexhuxheve dhe mexhuxheve pastaj Allahu xh.sh leshon shi dhe i mbyt pastaj tokes i thuhet: Mbije frytet e tua dhe riktheje begatine tende. Qumshti ne ate kohe do te jete plot begati, saqe qumshti i nje deveje ka per te mjaftuar per nje turme te madhe njerzish. Qumshti i nje lope ka per ti njoftuar nje fisi te tere njerezish. (Muslimi)
"Ne toke bie siguria saqe luanet e kullotin me devete, tigrat me lopet, ujqerit me delet, femijet luajne me gjarperinjet dhe ata nuk  do te shkaktojne asnje dem atyre." (Ahmedi)

-Qendrimi i Profetit Isait a.s ne toke

Muslimi transmeton nga Abdullai ibn Amri se  Isai a.s. qendron 7 vjet ne toke e pastaj del fryma nga shami dhe merr shpirtin e besimtarve.

Ndersa Ebu Davudi  dhe Ahmedi trasnmetojne: Hz. Isai a.s. do te qendroj ne toke 40 vjet dhe pas ketyre viteve Profeti Isa a.s. do i dorzoje shpirtin Allahut te madheruar dhe myslimanet do ia falin namazin e xhenazes.Pergatiti 
Gezim Kopani

Kjo teme eshte mbajtur ne disa hytbe. Nga 21.01.2011 ne vazhdim.

Contact Form

Name

Email *

Message *

Kontakt: gezimi_01@hotmail.com