May 25, 2018

Hadithe të përzgjedhura të muajit Ramazan


Allahu xh.sh. thote ne Kur'an: "O ju qe besuat! Agjerimi u eshte bere obligim sikurse qe ishte obligim edhe i atyre qe ishin para jush, keshtu qe te beheni te devotshem. (jeni te obliguar)Dite te caktuara , e kush eshte i semure prej jush ose eshte ne udhetim (e nuk agjeroi),atehere ai ( le te agjeroje) me vone aq dite. E ata qe i rendon ai (nuk mund te agjerojne), jane te obliguar per kompenzium, ushqim (ditor) i nje te verferi e ai qe nga vullneti jep me teper, ajo eshte aqe me mire per te. Mirepo, po qe se eini agjerimi eshte me i mire per ju. (ato dite te numeruara jane) Muaji i Ramazani qe ne te (filloi te) shpallet Kur'ani, qe eshte udherrefyes per njerezit dhe sqarues i rruges se drejte dhe dallues (i te vertetes nga genjeshtra). E kush e perjeton prej jush kete muaj, le te agjeroje, ndersa kush eshte i semure ose ne udhetim, le te agjeroj aq dite nga ditet e mevonshme. Allahu me kete deshiron lehtesim per ju, e nuk deshiron veshtirsim per ju. (te agjeroni ditet e leshuara me vone) Qe te plotesoni numrin, te madheroni Allahun per ate se u udhezoi dhe qe te falenderoni."(El Bekare 183-185)

Ebu Hurejra r.a. tregon se Profeti Muhammed a.s. ka thene: "Kush i ndihmon dy shoke ne rrugen e Allahut, do te thirret nga te gjitha portat e xhennetit ku du i thuhet: O rob i Allahut eja ketu, ketu eshte mire! Kush eshte prej atyre qe fal namaz, do te thirret nga dera e namazit, e kush eshte luftetar (qe ka ra deshmor ne mbrotje te familjes, Atedheut, nderit, fese) do te thirret nga dera e deshmorit. Kush eshte prej atyre qe agjerojne muajin ramazan do te thirret nga porta Rejjan (port vetem per agjeruesit e ramazanit). Kush eshte prej atyre qe japin sadaka (lemoshe) do te thirret nga dera e sadakas.
Pasi Ebu Bekri e degjoi kete i thote Profetit Muhammed a.s; Do kete ndonje qe do thirret nga te gjitha portat e xhennetit? Muhammedi a.s. i tha: Po, dhe shpresoj qe edhe ti do te jesh nje prej tyre!
" (Muttefekun alejhi)

Profeti Muhammed a.s. ka thene: "Feja islame eshte e ndertuar mbi pese shtylla. 1.Deshmia qe ska Zot tjeter pervec Allahut dhe se Profeti Muhammed eshte i Derguari i Tij. 2. Falja e pese koheve te namazit. 3. Dhenja e zekatit. 4. Agjerimi i muajit Ramazan dhe 5. Berja e Haxhit per ate qe ka mundesi." (Buhari, Muslimi)

Profeti Muhammed a.s. ka thene: "Agjeroni qe te keni shendet." (Taberani)

Muhammed a.s. ka thote: "Muaji i Ramazanit eshte muaji i bereqetit. Allahu xh.sh. ne kete muaj fshin gjynahet dhe pranon duate (lutjet)."  (Taberani)

Muhammed a.s. ka thote: "Fillimi i muajit ramazan eshte rahmet (meshire) mesi i tij eshte falje ndersa fundi i tij eshte shpetim nga xhehenemi (shperblim)."

Nga Ebu Hurjerja r,a, transmetohet se e ka degjuar Profetin Muhammed a.s. te thote: "Çdo pune e birit te Ademit eshte per te, perveç agjerimit te Ramazanit. Ky agjerim eshte per Mua (Allahun) dhe Une (thote Allahu) shperblej per te. Pasha Ate ne doren e te Cilit eshte shpirti i Muhammedit, era e gojes se agjeruesit eshte me e dashur tek Allahu se sa era e miskut."(Muslim)

Profeti Muhammed a.s. ka thene: "Kush agjeron nje dite per hire te Allahut, Allahu xh.sh ndermjet agjeruesit dhe zjarrit nderton nje hendek sa largesia ndermjet qiellit dhe tokes." (Tirmidhi)

Profeti Muhammed a.s. ka thene: "Agjerimi eshte mburoje prej gjynaheve. Agjeruesi te mos thote fjale te liga dhe te mos zihet me kend. Po qe se e fyejne, te pergjigjet duke i thene: Jam agjerueshem." (Buhari)

Nga Abdullah b.Amri r.a. transmetohet se Profeti Muhammed a.s. ka thene: "Agjerimi dhe Kur'ani do te ndermjetesojne per ta diten e kijametit. Agjerimi do te thote: O Zot, ai u ndaluar prej ushqimit dhe deshirave, ndaj me lejo qe une te ndermjetesoj per te (qe te behet banor i xhennetit)! Ndersa Kur'ani do te thote: E ndalova prej gjumit te nates (duke me lexuar) ndaj me lejo qe te ndermjetesoj per te! Allahu xh.shu u thote: Ndermjetesoni!" (Ahmedi)

Ne nje hadith Kudsi Allahu xh.sh thote: "Robi im agjerues ka braktisur te ngrenet dhe te piret per te fituar dashurin Time. Vetem une do te jem shperblyesi i agjerimit te tij." (Buhari)

Ne nje hadithe Profeti Muhammed a.s. ka thene: "Agjerimi eshte gjysma e imanit (besimit)" Ibn Maxhe

Muhammed a.s. ka thote: "Pastertia eshte gjysma e besimit, Agjerimi i Ramazanit eshte gjysma e durimit." (Muslim)

Ne nje hadith tjeter transmetohet hadithi ku Profeti Muhammed a.s. ka thene: "Per agjeruesin ka dy momente te gezueshme. Njeri prej tyre eshte momenti i iftarit, ndersa momenti tjeter eshte ballafaimi me Zotin nepermjet shperblimit (sevapeve) te agjerimit." (Buhari)

Profeti Muhammed a.s. ka thene: "Tre personave nuk u refuzohet duaja. Agjeruesit qe bejn dua ne kohen e iftarit, drejtuesit te drejte dhe atij qe i eshte bere padrejtesi." Tirmidhi

Ebu Hurejre r.a. thote se Pejgamberi Muhammed a.s. ka thene: "Kush e agjeron muajin e Ramazanit, duke qe i bindur ne besimin ndaj Allahut (besim islam) dhe duke i kryer obligimet islame, do t'i falen gjynahet e tij te meparshme." (Muttefekun alejhi)

Profeti Muhammed a.s. ka thene: "Kush i shtron iftar nje agjeruesi, fiton sevape sa vete agjeruesi, duke mos iu pakesuar asnje sevap ketij te fundit." Tirmidhi

Transmetohet nga Amr b.Asi se profetit Muhammed a.s. ka thene: "Dallimi mes agjerimit tone dhe agjerimit te ithtareve te librit (hebrenjeve dhe te krishtereve) eshte ngrenja e syfyrit." (Muslim)

Profeti Muhammed a.s. ka thene: "Ngrihuni ne syfyr (imsak-agim), sepse me ngrenien e syfyrit ka bereqet." (Buhari,Muslimi)

Tregohet se nje dite profeti Muhammed a.s. ftoi per syfyr Ibraz Ibn Sarijen te cilit iu drejtua: "Urdhero ne ushqimin e bereqetit !" 

Ne nje transmetim tjeter kemi se Profeti Muhammed a.s. ka thene: "Mos e leni syfyrin pa e ngrene, qofte edhe nje glleke (perdim) uji. Allahu xh.sh, dhe meleket leshojne meshiren e tyre mbi ata qe e bejne syfyrin."

Xhabiri r.a. trans se Profetit Muhammed a.s ka thene: "Pa dyshim ne cdo kohe te iftarit ka njerez te cilet Allahu xh.sh i liron nga ndeshkimi i xhehenemit. Ky lirim perseritet cdo nate gjate muajit ramazan." (Ibn Maxhe)

Profeti Muhammed a.s.ka thene: "Per sa kohe qe njerezit e shpejtojne iftarin kur hyn kohe e tij, atehere ato do jene ne rrugen e drejte." (Buhari, Muslim)

Muhammedi a.s. ka thene: "Kush nuk e braktis genjeshtren dhe te vepruarit me te, ta dije se Allahu nuk ka nevoje qe ai te lere ngrenien dhe pirjen." (Buhari)

Muhammed a.s. ka thote: "Agjerimi i ramazanit eshte fraz (oblikim) ndersa falja e Teraviva eshte sunnet. Ai qe e agjeron kete muaj dhe e shoqeron me ibadete i falen gjynahet."  (Nesai)

Profeti Muhammed a.s. ka thene: "Sa e sa agjerues ka qe nga agjerimi i tyre nuk perfitojne asgje vec urise/ Sa e sa njerez ka qe falin namaz naten por nga namazi i tyre nuk perfitojne asgje vec pagjumesise." (Ibn Maxhe)

Tregohet se Sad b, Ubades r.a. e kishte ftuar profetit Muhammed a.s. per iftar, pasi ben iftar me buke dhe vaj ulliri, profeti Muhammed a.s. beri kete dua: Eftara indekumus saimun ve ekele tamekumul ebrar ve sal-let alejkumul melaiketu dmth: "Beshin iftar pran jush agjeruesit, te miret e ngrenshin ushqimin tuaj dhe meleket kerkofshin meshiren per ju!" (Buhariu)

Muhammed a.s. ka thote: "Muaji ramazan eshte i shenjte. Allahu xh.sh e beri farz agjerimin ne kete muaj. Ne ramazan hapen dyert e rahmetit (Meshires) dhe mbyllen dyert e xhehenemit dhe shejtanet lidhen me zingjir. Ne kete muaj ndodhet nje nate e cila ka aq shume madheshti saqe ajo ka vleren njemije muajve. Ajo eshte nata e Kadrit. Kushdo qe largohet nga rahmeti i kesaj nate, do jete i larguar nga miresite per nje vite." (Nesai)

Profeti Muhammed a.s. ka thene: "Ai qe joqellimisht ha ose pi dicka duke qene agjerueshem, le te vazhdoj agjerimin e tij, sepse Allahu xh.sh ka dashur ta gostis ate me ushqim." (Buhari)

Muhammed a.s ka thote: "Ne muajin e ramazanit beni vepra qe gezojne familjen. Ai qe ben keto eshte sikur ai qe jep dicka per hire te Allahut."

Muhammed a.s. ka thote: "Fillimi i muajit ramazan eshte rahmet (meshire) mesi i tij eshte falje ndersa fundi i tij eshte shpetim nga xhehenemi (shperblim)."

Muhammed a.s ka thote: "Ne muajin e ramazanit beni vepra qe gezojne familjen. Ai qe ben keto eshte sikur ai qe jep dicka per hire te Allahut."

Nje here Aishja r.a. e ka pyetur profetin Muhammed a.s.: "O i Derguari i Allahu xh.sh me trego cfare duaja (lutje) duhet te bej nese do ta dija se kur eshte nata e Kadrit? Profeti Muhammed a.s. i ka thene: " Allahumme inneke afuvun tuhibul afve fafu anni." dmth; "Zoti im! Ti je fales i madh, e do faljen, ndaj te lutem me fal mua!" (Tirmidhi)

Muhammedi a.s. thote: "Kush e agjeron muajin e Ramazanit dhe pastaj (pas festes se bajramit) e percjel me gjasht dite agjerimit te muaji sheval, eshte si te kete agjeruar gjithe vitin." (Muslim) 

Profeti Muhammed a.s. ka thene; "Agjerimi i agjeruesit qendron pezull mes qiellit dhe tokes, dhe nuk ngritet per tek Allahu xh.sh. parvecse me dhenien e sadakas se fitrit." 

Pergatiti
Gezim Kopani

May 04, 2018

Babai qe deshironte te testonte imanin e djemve te tij

Cdo njeri duhet ti kushtoj kujdes sjelljeve te veta kudo qe te ndodhet dhe ne cdo pune duhet te jete i matur, sepse njerezit mund te ndodhe qe te mos i shikojne ato qe bejme, mund te mos i degjojne ato qe themi, ndersa Allahu xh.sh shikon dhe degjon cdo gje.
Mbi keto vlera islame, trohet se kishte qene nje baba i ditur e i moshuar dhe nje dite kishte mbledhur femijet e vet dhe kishte dashur te dinte se gjendjen e besimit te tyre. Keshtu therret tre djemt e tij dhe secilit u jep nga nje pule e nga nje thike dhe u kishte thene:
-Shkoni e therni keto pula ne nje vend ku te mos ju shikoje askush dhe mi sillni mua!
Dhe tre djemt u larguan per te bere ate qe u tha babai i tyre. Njeri e kishte therur pulen nje perrua, tjetri pas nje kodre dhe ia kishin sjell babait te tyre. Ndersa i treti pasi kishte shetitur per te gjetur nje vend te fshehte te cilin nuk e gjen, kthehet ne shtepi me pulen ne dore te pa therur. Vellezerit me ironi e tallje i thone: U vonove kaq shume dhe nuk arrite te gjesh nje vend te per te therur pulen? Duke treguar krenarin e tyre per pulat e therurar dhe duke treguar qe ne te dy e kemi quar ne vend kerkesen e babait.
Nderkoh qe babai pasi i degjoj dhe shikoj me kujdes kete dialog ju drejtua djalit te trete duke e pyetur se cila eshte arsyeja qe nuk e kishte therur pulen?
Djali i thote: A me the ti se duhet ti thernim pulat ne nje vend ku te mos na shikonte askush?
Babai i pergjigjet: Po !
Djali thote: Mire po kudo qe shkova, une smund te gjeja nje vend te tille sic na the ti. Kudo qe shkoja e ndjeja se me shikon Allahu xh.sh, dhe mu kujtuan meleket shkrues te cilet me rrine ne te djathte e ne te majte duke ndjekur vazhdimisht punet e mija, prandaj e solla pulen te pa therur.
Babai i djalit duke mbetur i kenaqur me pergjigjen e djalit i thote:
-Te lumte djal i dashur! Une veprova keshtu per te provuar besimin tuaj. Te pergezoj, ndersa per ju dy te mos harroni me se Allahu xh.sh ju shikon kudo qe te jeni.

Allahu xh.sh thote:
"Celesat e fshetesise jane vetem te Ai, ate (fshetesine) nuk e di kush pos Tij. Ai e di cfare ka ne toke dhe ne det, Ai e di per cdo gjethe qe bie dhe ska kokerr ne thellesi te tokes, ska te njome dhe ska te thate qenuk eshte (shenuar) ne librin e qarte (Levhi Mahfudh).(El En Amë 59)

Contact Form

Name

Email *

Message *

Kontakt: gezimi_01@hotmail.com