September 29, 2022

Mos shiko lotët e syve por shiko se çfarë bëjnë duart e tij

Nje gjahtar ne nje dite me ere te forte po gjuante harabela, mirpo era e forte ngriti pluhur i cili shqetesonte gjahtarin. Nga kjo atij i filluan ti rridhnin lot nga syt. Pavarsisht kesaj ai vijoj me gjueti dhe sa here qe qellonte nje harabel, ia thyente krahet dhe i fuste ne çante. Nje harabel i thote shokut: I shikon lotet, i vjen keq per ne! Harabeli tjeter i pergjigjet: "Mos shiko lotet e syve por shiko se çfare bejn duart e tij." 
(Shejbani)


A ti Dynjanë, a Dunjaja t'mujti ty?

A ti Dynjane, a Dunjaja t'mujti ty?
A e mblodhe mallin ti a malli ty?
A e le Dunjane, a Dynjaja t'la ty?
A ti Dynjane a Dynjaja t'rrejti ty?

__________
Marr nga mevludi i Hafiz Ali Ulqinakut


Densiteti i popullsisë në Shqipëri në vitin 1930Kjo harte eshte bere ne vitin 1930 dhe tregon densitetin e popullsise ne Republiken e Shqiperiser per km2. Rrethi i Pukes dhe ai i Tropojes kane me pak popullsin se qytet e tjera.

September 16, 2022

Ku është Allahu ?

Njeriu eshte nje nder krijesat e panumerta qe Allahu xh.sh. ka krijuar. Si i till njeriu nuk mundet dot te  te jap pergjigjen e duhur rreth asaj se ku ndodhet Allahu xh.sh, kjo pasi njeriu ka dije te kufizuara. Per te kuptuar apo per te krahasur nje gje, njeriut i duhet nje pik krahasuese, por kete nuk mund ta ket sepse me Allahun xh.sh. asnjegje nuk krahasohet dhe as nuk i perngjan. Qe njerzit te mos shperndahen ne mendime dhe hamendesime te kota, Allahu xh.sh. na ka bere te ditur ku thote: "A ndjeheni te sigurt se Ai (Allahu) i cili eshte mbi qiell nuk do te beje token te fundoset bashke me ju dhe veç kur ta shikoni te dritdhet (si termet).(El Mulk; 16) Ndersa ne nje ajet tjeter te Kur'anit Allahu xh.sh. thote: "Ai (Allahu) di se çfare shkon ne toke dhe çfare del prej saj, dhe çfare zbret nga qielli dhe çfare ngjitet drej tij dhe Ai (Allahu) eshte Meshireploti, gjithnje Falesi i Madh." (Sebe; 02) (1) 
Ne hadithe transmetohet se: "Dikush e pyeti Profetin Muhammed a.s.; Ku ka qene Zoti yne para se te krijoj qiejt dhe token? Muhammedi a.s. i tha: "Ka ekzistuar ne ekzistencen e Tij" Ne nje hadithe tjeter kemi: "Ka ekzistuar ne ekzistencen e Tij te dentur (si puna e nje mjegulle te dendur) mbi Te ishte ajri, po ashtu dhe poshte dhe pastaj krijoj Arshin mbi uje." (Tirmidhi, Ibn Maxhe etj)
Shume kan menduar dhe mendojne se Allahu eshte ne qiell. Por vete qielli cfare eshte? Per kete Allahu xh.sh. thote: "Allahu eshte Ai qe krijoi shtat pale qiej dhe prej tokes aq sa ata (shtat)." (E; Talak; 12)
Ne nje ajet tjeter Allahu xh.sh. thote: "Allahu krijoj qiejt dhe token dhe gjithçka per gjasht dite." (El Furkan; 59)  Sipas trasmetimit te Ibn Abbasit qielli eshte krijuar nga nje lloj mjegulle e dal nga avulli i ujit. Ibn Abbas thote: "Kur Allahu deshiroj te krijoj krijesat nga uji nxorri mjegullen e cila u ngrit mbi uje duke krijuar keshtu qiellin. Per shkak se qielli ngjasonte me ngjyre me detin, qiellin e quajti "Sema". Ne secilin qiell Allahu xh.sh. rregull dhe qetesi. Ne secilin qiell ka vendosur meleke te cilet jetojne ne te. Pastaj qielli e zbukuroj me yje dhe qiellin e beri te bukur dhe te mbrojtur. Pasi Allahu xh.sh. krijoi qiellejt, u ngrit mbi Arsh. Kur ne qiellejt uji u tha ne ate masa sa eshte shfaqur toka. Toka ishte e coptuar dhe ketu Allahu xh.sh. krijoi shtat lloje toke." Kur flasim per qiejt duhet te kemi parasysh hadithi ku Abbas ibn Abdul Mutalibi tregon: "Rrinim me te Derguarin e Allahut , Muhammedin a.s. ne luginen Betha (ne Mekke) ku u shfaq nje re. Muhammedi a.s. tha: E dini cfare eshte ajo? Ne i tham Re! Muhammedi a.s. shtoj duke thene: Re e bardhe! Ne tham: Po re e bardh!Muhammedi a.s. tha:Ajo qe e para qe eshte paraqitur! Ne heshtem. Muhammedi a.s. na pyeti:E dini se sa eshte distanca mes qiellit dhe tokes? Ne i tham: Allahu dhe i derguari i tij e di. Muhammedi a.s. tha: "Distanca mes tyre eshte pesqind vite. Per te kaluar cdo qiell duhet pesqind vite. Mbi qiellin e shtate eshte deti. Ne mesin e fundit te tije dhe siperfaqes se tij eshte nje distance sa eshte mes qiellit dhe tokes. Pasta mbi keto jane tete te bekuarit (te melek). Midis gjunjeve dhe shpatullave te tyre eshte nje distance as sa eshte mes qiellit dhe tokes. Mbi krahet e melekeve eshte Arshi. Nga pjesa e poshteme e Arshit me pjesen e siperme te tije eshte nje distance sa eshte mes qiellit dhe tokes, dhe mbi te gjitha keto eshte Allahu xh.sh per te cilin nuk eshte e paditur apo e fshuar asnje veper qe bejne pasardhesit e Ademit." (Ebu Davudi, Ibn Maxhe etj) Pra Allahu xh.sh. eshte mbi qiell, dhe mbi te eshte Arshi dhe Allahu xh.sh. eshte mbi Arsh.

Çfare eshte Arshi?

Arsh do te thote Fron i cili eshte mbi te gjitha krijimet e Allahut xh.sh. Arshi eshte madheshtor dhe nuk mund te pershkruhet me fjale. Pas krijimit te Arshit , Allahu urdheroj tete melek ta mbajne ate. Keto melek e rrethojne Arshin e Allahut nga te gjitha anet. Ne kete pozicion meleket i bejne ibadet Allahut xh.sh. Per kete Allahu xh.sh. thote: "Vertet Zoti juaj eshte Allahu i cili krijoi qiejt e token brenda gjashte ditesh dhe pastaj Allahu (Isteva) qendroj mbi Arshin, duke rregulluar e sunduar çeshtjet per çdo gje..." (Junus; 03) Ndersa ne ajetin tjeter Allahu xh.sh, thote; "Ata meleket te cilet mbajne Arshin e Allahut xh.sh. dhe ata rreth Arshit , lartesojne dhe i bejne ibadet, lutje Zotit te tyre, dhe besojne tek Allahu, dhe kerkojne falje per ata qe besonje Allahun, Nje te Vetem duke thene; "Rabbena ve siet-te kul-li shejin ve tebeu sebijleke ve kihim adhebel xhehijm" d.m.th; "Zoti yne! Ti perfshin gjithçka ne Meshire dhe Dije, fali ata qe pendohen dhe ndjekin Urdherin Tend dhe ruaj ata nga ndeshkimi i zjarrit te eger flakerues!" (Gafir; 07) Po ashtu ne nje ajet tjeter ne Kur'an Allahu xh.sh.: "Ai (Allahu) krijoj qiejt dhe token dhe gjithçka qe gjendet ne mes tyre brenda gjasht ditesh, dhe pastaj mbizoteroj Arshin (U ngjit dhe qendroj mbi Arsh (El Istiva, Froni)." (El Furkan; 59) (2) 
Ibn Mesudi r.a. transmeton nga shoket (as-habet) e Profetit Muhammed a.s. qe kan thene: "Arshi-Forni i Allahut xh.sh. , Arshi ka qene mbi uje dhe nuk ka qene e krijuar asgje perveç ujit, i cili  ka qene i krijuar me pare." (3)

Muavija Ibnil Hakemi Selmiu r.a. tregon: "Kisha nje skllave qe me ruante delet ne malin Uhud dhe malin Xhevanije. Nje dite papritur shikova ujkun i cili largohej me nje dele. Sikurse bijt e tjere te profetit Adem a.s. u preka, u nxeha, madje e godita e shuplak skllave, sepse nuk kishte ruajtur kopen. Pas ngjarjes erdha tek Profeti Muhammed a.s. dhe i tregova ngjarjen dhe veprimin tim. Profeti a.s. e konsideroj faj te madh goditjen e skllaves. Atehere une i thash: O i derguari i Allahut ! A ta heq na puna? Profeti Muhammed a.s. i tha: Sille skllaven ketu. Ajo erdhi dhe profeti Muhammed a.s. e pyeti:
-Ku eshte Allahu ?
-Ne qiell ! tha ajo.
Profeti Muhammed a.s. e pyeti:
-Kush jam une?
-Ti je i derguari i Allahut! tha ajo.
Atehere profeti Muhammed a.s. tha: Lirjoje skllaven sepse ajo eshte besimtare."(Buhari, Muslim)

Kur skllavja tha se Zoti eshte ne qiell, profeti Muhammed a.s. e pranoj si pergjigje te vertet te cilen ne fakt e ka shpjeguar disa here pasi njerezit e pyesnin se ku ndodhet Allahut xh.sh. Prandaj Arshi eshte Froni i Allahut xh.sh. Arshi eshte mbi cdo send qe Allahu ka krijuar dhe mbi tel eshte Allahu xh.sh. Madje ne nje hadith Profeti Muhammed a.s. ka thene: "Kur ti kerkoni Allahut xh.sh. xhennetin, kerkoni xhennetin Firdevs pasi ai eshte vendi me i larte, me i bukur i xhennetit, mbi te gjendet Arshi  (Arshur Rahman)." (Buhari) Pra banoret e Firdeusit mbi kan Arshin e Allahut xh.sh. Ashtu sic eshte distanc e madhe mes qiejve te cilet jane shtat, as distanc e te madhe ka dhe xhenneti i Allahut xh.sh por ne ndryshim me qiejt xhenneti eshte shume i madhe, aq sa ne nje hadith permendet 700 shkalle (derexhe). Ne mes te cdo shkalle distance aq sa eshte mes qiellit dhe tokes. Mendo distances e tokes me qiellin e pare te kesaj bote, pastaj distancat mes shtat qiejve pastaj 700 pal derexhe (shkall) te xhennetit, dhe mbi keto eshte Arshi i Allahut xh.sh. Ky eshte nje shpjegim siperfaqsor, dhe eshte aq sa ka dasht Allahut te na bej te ditur ne Kur'an si dhe ne hadithet e profetit Muhammed a.s. pasi pas ndodhis se kijametit ceshtja e kohes, apo distancat jane ne kuptime te tjera.

Pergatiti
Gezim KOPANI

Shenim: Materiali ne perditesim...
        
__________
1. Sebe eshte emer i nje qyteti te vjeter. Sebe vjen nga emri i nje mbreti ne Jemen populli i te cilit kishin cdo te mire, breqet dhe rehati por ato perbuzen miresit e Allahut xh.sh. 
2. Furkan dmth; Kriteri i se Vertetes. Sa i takohe 8 melekeve te Arshit , Profeti Muhammed a.s. ka thene: Kataer nga ato madherojne Allahut xh.sh. duke thene "Subhaneke Allahume ve bi hamdike , lekel hamdu ala hilmike bade ilmike" dmth; "I lartesuar dhe i Lavderuar je o Allahu im! Falenderimi te takon Ty (Allah) per urtesin Tende pas diturise tende." Ndersa kater meleket e tjere thone: " Subhaneke Allahumme ve bi hamdike, lekel hamdu ala afvike bade kudretike" dmth; I Lartesuar dhe i Lavderuar je o Allahu im! Te faleminderit per faljen Tende pas Gjithefuqise Tende."
3. Rreth ajeteve qe flasin mbi Arshin lexoni suret; El Buruxh 15-16, En Neml; 26, El Hakka; 17, Ez Zumer 75 etj.

September 12, 2022

Shkollat e rrethit Pukë në vitin 1938

Fotografi nga shkolla e fshatit Iballe , Puke. Viti 1938

Sipas arkivit te Prefektures se Qarkut Shkoder ne vitin 1938 rrethi i Pukes ka pas 8 shkolla te ndodhura ne:

1. Shkolla fillore Qender Puke me mesues Hoxha i Pukes
2. Shkolla fillore Kabash , mesues Halil Musa
3. Shkolle fillore Qerret, mesues Frrok K. Gjonaj
4. Shkolla fillore Malzi (Dukagjin), mesues Agostin Prizrendi
5. Shkolla fillore Iballe, mesues Lazer Mjeda
6. Shkolla fillore Qelez, mesues Marash Marku
7. Shkolla fillore Dardhe, mesues Bib Mirakaj
8. Shkolla fillore Sakat, mesues Keqan Qerimi (1)

Ne nje shkrim te tij Prof. Dr. Njazi Kazazi tregon perpjekjet e pukjaneve dhe jo vetem per hapjen e dijes ne rreth. Prof. Kazazi shkruan: "...Perpjekjet per arsimin dhe hapjen e shkollave shqipe ne zonen e Pukes kan qene te hershme. Per keto eshte shkruar ne shtypin shkencore, kryesisht nga studiues pukjane. Ne baze te te dhenave te deritanishme, ne tetor te vitit 1903 u hap e para shkolle shqipe ne keto treva, ne fshatin Iballe me mesus Kol Zezaj , i njohur per veprimtarin e tij te hershme arsimore, si themelues i shkolles se pare shqipe ne Dajç me 1901. Kol Zezaj me origjine nga nje lagje e vogel e Pukes, Zezaj... Ne vitin 1920 Puka si nenprefektur bente pjese ne Prefekturen e Shkodres. Ne botimet e kohes (1920) paraqiten keto te dhena: 
-Prefektura Shkoder ka 84 shkolla gjithsesj me 3567 numer nxenesish
-Nenprefektura e Pukes ka 5 shkolla fillore me 150 numer nxenesish." 

SHENIM: Shkolla e mesme e Pukes apo Gjimnazi i pukes eshte hapur fillimisht ne amjentet e shkolles 8-vjeçare Migjeni Puke , pikerisht ne vitin 1963, per te kaluar ne godinen aktuale te gjimnazit e cila u hap ne vitin 1979.

Pergatiti
Gezim KOPANI

_________
1.
Prof. Gjon Gjoni , "Udherrefyesit e dijes, Portrete arsimtaresh I",  Tirane 2005, fq.30 

September 05, 2022

Çfarë shkruan Kalendari i vitit 1921 ?

 

"Banoret e Kabashit jane burra te nalte, te forte dhe te pashem ka trupi, dhe te ndershem, te beses dhe te meçur fort. Per me tregu se jane te meçur thote nje fjale popullore: "Ne Kabash pjelle delja pa dash"

...Gojdhana tregon se Sh Pali nje here kishte pase perpjek ne Kabash e nje here ne Sh Pal te Mirdites (vendi i kuvendeve, per fund t'Oroshit). Tregohet edhe guri i Sh Palit e done me thane, se u gjet gjurma e mushkut kur erdh Sh Pali ndjek prej Gjudhive kerceu prej Kishes se Kabashit e dul ne Zeze te Pukes, ku edhe sot ershte guri me gjurme, si thone malsoret. Por eshte e ditun se kjo eshte gojdhane , eshte pa themel (temel)..." 

Pergatiti
Gezim KOPANI

___________
Teskt i marr nga "Kalendari i vitit 1921, Veper pyjore nr.27" fq.46

September 03, 2022

Pasuria e patundëshme e Nënprefekturës së Pukës në vitin 1943

Tabelë e publikuar në vitin 1943 ne revisten Hylli i Dritës

Zona me e pasur ne pasuri te patundëshme sipas nje botimi te bere nga Hylli i Dritës ne vitin 1943 ne Nenprefekturen e Pukes eshte komuna e Iballes me numer te pergjithshem 353400 fr.ari, ndersa numri i pronave eshte 425. Ndersa per indivite me te pasur eshte  fshatit Millë me  377,66 fr.ari.

Ndersa komuna me e varfer e kesaj Nenprefekture dhe qe ka me pak prona, me 151 prona eshte ajo e Dukagjinit me vlere te pergjithshme 254100 fr.ari dhe me 306 prona me vlere 830,398 per koke.
Komuna e Dardhes ze vendin e trete si per pasuri te pergjithshme 203200 fr.ari ashtu dhe per pasuri private 316,06 fr.ari. Komuna e Qendres se Pukes dhe ajo e Karmes rendieten te fundit.

Pergatiti
Gezim KOPANI


_______________
Shenim: Teksti eshte sipas botimit te Hylli i Dritës 6-8, qershor-gusht i vitit 1943 me titull: "Pasunija private e Shqipnis", prej Injac Gj. Ndojaj me nen titull: "Pasunia e patundeshme e Qarkut te Shkodres dhe e Nenprefekturave te saja." fq. 239. Te dhenat autori i ka nxjerr nga rregjistri themelor te pasurive te patundshme te Zyres Tatimore te Drejtorise se Financave te Prefektures Shkoder ku çmimet e shenuara i perkasin vitit 1931, 38.

Shkolla e fshatit Qerret , Pukë

Mësuesit dhe nxënësit e shkollës së fshatit Qerret , Pukë (viti 1972)

Shkolla e fshatit Qerret , Pukë

Zanafillja e shkolles shqipe ne fshatin Qerret te Pukes e ka ne mejtepin e xhamise se ketij fshati. Te gjithe banoret e fshatit mbajn mend godinen perball xhamise se fshatit e cila sherbente per mesimet islame dhe jo vetem. Sipas kujteses se besimtareve mejtepi i xhamise se fshatit Qerret eshte hapur qe me ndertimin e xhamise se fshatit Qerret e cila eshte rreth 300 vjeçare. Per daten e sakte se kur eshte hapur mejtepi i xhamise nuk dihet, por kujtesa e besimtareve si dhe arkivi i Myftinise Puke thone; Me se paku mejtepi i xhamise Qerret ka qen i hapur dhe funksional qe ne vitin 1800. Per vjetersin e mejtepit te xhamise se fshatit Qerret ish nxenesi i saj Ahmet dhe Elez Dunga etj kujtojne se: "Ne kohen kur ne xhamin e Qerretit sherbente si hoxha Qazim Nushi , merrnin mesim ne Mejtepin e xhamise rreth 30 femije. Perveç mesimit te Kur'anit, salavateve dhe lutjeve te ndryshme hoxha na mesonte edhe kendim te gjuhes shqipe. Madje Ahmet Dunga thoshte: "Qe i vogel babai im Syl Dani ka shku ne xhami ku ka marr pjese ne falje si dhe ne mesimet e mejtepit te xhamise. Babai im eshte i datelindjes 1892, pra e ka gjet te ngritur mejtepin e xhamise se fshatit Qerret."
Pas mejtepit te Pukes, Kabashit, Malziut (Dukagjin) mejtepi i Qerretit arriti te pergatis dhe te nxjerr figura te njohura si: Ram Neziri, Syl Dani, Xheladin Januzi, Rexhep Januzi, Ali Myftari, Nezir Zmali, Kadri Syla, Bajram Cena, Murat Musa. Per te vijuar me nxenesit e mevonshem si: Elez Tafilaku, Ahmet dhe Elez Dunga, Adem Cena, Uk Dunga, Musa Bytyçi, Ismal Bytyçi, Beqir Adem Cena, Mustaf A. Cena, Xhemal Djaloshi etj"
Ne fillim sipas kujdeses se besimtareve mesuesit e pare ne mejtep kan qene hoxhallar jabanxhi , kryesisht nga Shkodra (Bushatlinje) dhe Kosova per te ardhur deri tek hoxha nga Gjakova Qazim Nushi i cili per rreth 40 vjet sherbeu si hoxhe i xhamise dhe mesues ne mejtep. Ne kete kohe mejtepi nxorri figura te njohura si: Bajram Cena i cili ka sherbyer si muezin ne xhamin e fshatit Qerret dhe ne xhamin e fshatit MllojëSyl Dani, Ram Neziri po ashtu kan sherbyer si muezin ne xhamin e fshatit Qerret ndersa Murat Musa ka sherbyer si muezin por edhe si hoxha i xhamise se fshatit Qerret.
Per shkak te numrit te madh te femijeve ne mejtep beri qe banoret e fshatit pervec hoxhes te kerkojne edhe mesues zyrtare. Kerkesa u mbeshtet nga hoxha Qazim Nushi i cili sebashku me Myftine e rrethit Puke jo vetem qe dhan miratimin e perdorimit te godines se mejtepit ne sherbim te arsimit shqip por edhe ndihmuan ne vijimin e mesimit.

Imam Qazim Nushi (1892-1976)

Pas miratimit te Myftinise Puke per perdorimin e mejtepit si shkolle shqipe ne vitin 1921 filloj zyrtarisht puna si shkolle shqipe. Ne kete kohe perveç hoxhes Qazim Nushit i cili jepte lendet fetare, u emruan mesues Gjon Kabashi dhe per te vijuar ne vitin 1935 me mesues Idriz Çanga dhe Luigj Kosmaçi.
Numri i nxenesve u shtua dhe dhenia e mesimeve ne kordinim me imamin e xhamise u be ndarja e mesimit ne dy pjese paradite mesimet shqipe ndersa pasdite mesimet fetare, ose nje dite mesimet fetare dhe nje dite mesimet shqip.
Pas vitit 1959 larg xhamis diku afer godines aktuale te shkolles , u ndertua shkolla e re me kater dhoma. Ne ate kohe ajo ishte shkolle 7-vjeçare per te ardh ne vitin ne vitin 1963 ku u be shkolla e madhe e fshatit Qerret, pra ajo qe eshte sot. Ne fillim te gjithe mesuesit si Malo Beci, Nik Dragu, Idriz Çanga etj ishte nga Shkodra. Nga ana tjeter sistemi komunist mbylli mejtepin e xhamise se fshatit Qerret te cilen nga vitin 1956-1988 e perdori per zyre postare te fshatit. Nga viti 1972 e ne vijim prane kesaj shkolle dhan mesim: Rexhep Dani, Xhemal Meçi, Zyber Djaloshi etj.
Shkolla e fshatit Qerret arriti te pergatis dhe te nxjerr figura te shquara si: Ali Bytyçi ku sot shkolla e fshatit Qerret mban emrin e tij, per te vijuar me Kapllan Çoba, Arif Halil Gerxhari, Arif Maluk Cenaj, Zyber Djaloshi, Fadil Çoba, Halil Ahmet Bytyçi, Halit Qamil Topalli, Idriz Met Meti, Liri Male Cenaj, Nadire Xhemal Dunga, Kadri Ibrahim Çoba, Musa Halil Dunga, Bajram Kadri Çoba, Nezir Ismail Djaloshi, Rexhep Mehmet Toska, Muharrem Qamil Topalli, Selim Djaloshi, Mus Halil Tafilaku, Bahrije Elez Tafilaku (Hadroj), Selim Zog Djaloshi, Grosh Halil Gerxhari, Ali Ahmet Bytyçi , Riza Tafilaku, etj.
Pas vitit 2000 ku numri i nxenesve ishte rreth 120 filloj te bie, kjo si pasoj e migrimit te Qarretsave ne Puke, Shqiperi deri ne emigrim jasht vendit.
Ndryshe nga shkolla e fshatit Qerret, mejepi i xhamise por dhe vet rindertimi i xhamise se fshatit Qerret u rindertuar shume vone. Shenjat e para te ringritjes se mejtepit te xhamise se fshatit Qerret u dhane nga muezini i xhamise Pukes H.Qazim Kopani i cili me lejen e Drejtorise se Arsimit te Rrethit Puke ne vitin 2000 mori leje per zhvillimin e mesimeve islame ne shkollen e Qerret por pas perfundimit zyrtar te mesimeve shqip. Ne kete vit , me deshiren e tyre por dhe te prinderve u regjistruan 19 femije. Ndersa ne vitin 2001 moren mesime islame 15 femije, ndresa ne vitin 2002 moren mesim 16 femije. Pas ketij viti mesimet islame u mbyllen per tu rihapur nga Myftinia Pukr ne vitin 2016. Me rindertimin e xhamise se fshatit Qerret mesimet islame vijuan brenda godines se xhamise ku ne vitin 2016 u regjistruan ne mejtep 14 femije, ne vitin 2017 moren pjese 16 femije, ne 2018 moren mesime 23 femije. Numri i nxenesve vijon te jete pothuajse i njejte deri ne vitin 2020 ku si pasoj e pandesmis por dhe te migrimeve dhe emigrimeve masive ne fshat numri i nxenesve ne Mejtepin e xhamise se fshatit Qerret por edhe i shkolles ka ra jashtzakonisht shume duke zbehur keshtu driten e madhe te dijes qe dikur ka pas fshati.

Pergatiti
Gezim KOPANI


_________
Referencat:

1. Arkivi i Myftinise Puke
2. Kujtime nga ish nxenes te mejtepit Qerret si: Ahmet dhe Elez Dunga, Jah Tafilaku etj
3. Libri Udherrefyesi i dijes , autor Gjon Gjoni.
4. Blogu i Gezim Kopanit  

etj


Contact Form

Name

Email *

Message *

Kontakt: gezimi_01@hotmail.com